Alexei Levinson

1 yazı

Rus halkı devleti gibi düşünmüyor

Levada Center Sosyolojik Araştırma Kurumu’nun yaptığı anket çalışması, Rus halkının devletle aynı görüşü paylaşmadığını gösteriyor. Rus halkı ‘haklı savaş’ı; “Vatanı savunmak için mücadele ettiğiniz savaştır” diye tanımlayarak, Rusya’nın Afganistan ve Çeçenya’da gerçekleştirdiği mücadeleleri, ‘haksız savaşlar’ kategorisinde...