Ali Çurey

54 yazı

Aklın himayesinde bilime yönelelim 

Dildaşlarım, arkadaş ve yurttaşlarım; Anadolu toprakları (Türkiye), bilinen tarihten bu yana, binbir ırkın ve kültürün harmanlandığı bir coğrafya parçasıdır. Böylesine yerleşik kültürlerin, herhangi bir neden ve gerekçe ile “yok” edilemeyeceğinin farkında...

Cımbızlama ve apartma kolaylığı

Dildaşlarım, yurttaşlarım, arkadaş ve yoldaşlarım, bu yazılarımı, zaman ayırıp, okuyup takdir ve eleştiride bulunan dostlara (para etmese de) yürekten teşekkür ediyorum.  Dostlarım, tevazu göstermiyorum. Kendimce doğru sandığım, yani kendi doğrularımın tutsağı içinde...

Osmanlı toplumu ve Çerkesler

Dildaşlarım, Osmanlı toplumunun demografisinde, kendisini ‘Türk’ olarak kabul eden nüfusun sayısını bilmiyorum (Bilenler varsa yazsın). Padişahlardan söz etmiyorum. Zira onlar için karanlık bir yan yok (okuduğum kadarıyla).   Dünyada, daha doğrusu insanlık...

Sözcükler

Dildaşlarım, yoldaşlarım ve arkadaşlarım, yıllardır, yazı ve sözlerimle, altını ısrarla çizdiğim bir konudur. “Ben, dinden değil, dilden söz ediyorum” diye (DİLBİLİMCİ olmadığımı da biliyorum). Elbette ki, dilden söz ederken, ister istemez...

‘Başka bir halkı ezen bir halk, özgür olamaz’

Dildaşlarım, yoldaşlarım ve kardeşlerim, “İNSAN (ЦIыху) dil (бзэ) ve utanma (учIытэ) kavramlarıyla, kendi dışındaki canlılardan farklı ve hatta ayrıdır. Yine Çerkesçede “Напэншэ” Türkçede “yüzsüz” kavramları vardır. Tanrı’nın ve doğanın bizlere armağanı olan bu...

Kutsallık

Değerli dostlarım, “KORKU” tüm canlıların ortak özelliğidir. “Ben hiçbir şeyden korkmuyorum!” diyen ve bununla övünen insanlar vardır. Ancak, o yiğitlerin hastalandığında doktora koştuklarını görürsünüz. Bu arada “KORKU”yu iman yokluğuna veya eksikliğine bağlayan,...

Kama

Değerli dostlarım, “KAMA!” Çerkes milli kıyafetinin bir aksesuarıdır. Savaş aleti değildir. “KAMA!” sözcüğünün etimolojik anlamı ve tarihsel yolculuğu hakkında “Söz eden” ve “Yazı Yazan” pek çok dildaşım ve yoldaşım olmuştur. Bendeniz de “SÖZCÜKLERİN...

Geçmişten ders çıkarmak

Dildaşlarım, arkadaşlarım ve yurttaşlarım, defalarca yazdım. Ben, TC yurttaşıyım. Ve şu anda, bu kimlikle yaşıyorum. Siyasi kimliğim, budur. Kültürel kimliğim yasal kabul görmemiş olsa da ben kendimi “Çerkes insanı” olarak kabul ediyor ve öyle...

Aslınıza dönün!

Dildaşlarım ve yakın dostlarım, en yetkili büyüğümüz “Tüm Peygamberler çobandır. Sizler de birer çobansınız, onun için, sürünüze sahip çıkınız…!” mealinde bir beyanatta bulundular. Elbette ki ben veya bizler, onun buyruklarına uyacağız....

Dil ve kültürü korumak

Sevgili dildaşlarım; biliyorum, çoğunuzun hangi sıkıntılar içinde mücadele verdiğinizi. İş, aş ve sağlık. Yaşam kavgasında hepimizin birinci önceliği bu üç kavram üzerinedir. Sonra EŞ ve ÇOCUKLAR! Zira meşhur deyimdir “Yalnızlık Tanrıya...