Ali Çurey

38 yazı

Geri dönüş

Sevgili dildaşlarım, bazen hiç aklıma gelmeyen ve hatta bende şaşkınlık yaratan biçimde, zımni veya alenen eleştiriliyorum. En çarpıcı bulduğum konu ise “Neden anavatana kesin dönüş yapmadığım”dır. Bu konuda onlarca gerekçe sıralayabilirim....

Bilinenden bilinmeyene yolculuk

Sevgili dildaşlarım, biliyorum ki her zaman olduğu gibi “Biz de varız!” diyerek, bu varlığımızın kabul edilmesini istiyoruz. Yıllarca verilmesi istenen mesaj budur. Ve doğrudur. Ancak, ”KİMDEN, NİÇİN, NEDEN ve NASIL?” sorularının...

Kamçı Gazetesi

Sevgili dildaşlarım, 1969-70’li yıllarında, bu adı taşıyan gazete (Kamçı) çıkartan, bir grup Çerkes insanını, bugünün mevcut koşullarında değerlendirmek için en azından o tarihte iki kutuplu dünyayı ve bu tablo için de...

Niyet okuma alışkanlığı

Sevgili dildaşlarım, Адыгэ (Adige) aile boy isimleri, Адыгэ aile damgaları ve özgün Адыгэ aile soyadlarının Türkçede ne anlama geldiği konusu gerçekten sıradan konuşulup yazılabilecek bir mesele değildir. O halde nedir? Yanıt; önce...

‘Ben’ karmaşası

Sevgili dostlarım, bu yazımda, olabildiğince “BİLGİÇLİK” taslamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Kızmayın, küsmeyin, darılmayın, saldırmayın ve belge ile eleştiri hakkınızı kullanın. Niyet okumayın. Başlıyorum: İnsanın ne zaman ve nasıl ayağa kalktığına...

Tanrısal buyruklar

Sevgili dostlarım, sizlerden istirhamım şudur; hiç kimsenin “DİNSEL” inancını bir başka kişi, kişiler, kurum ve kuruluşların sorgulama hakkı yoktur. Dinsel inançlar, ister “GÖKSEL”, ister “GÖRSEL” ve isterse “inanç tanımaz”lar olsun, inanan...

İç ve dış düşmanlar

Sevgili dostlarım, bana kızmayacaksanız ve beni sözlerle dövmeyecekseniz, ki öyle inanıyorum; birazcık haddimi aşacağım. Şimdiye kadar, bildiğim ve bildiğimi sandığım şudur: Türkiye Cumhuriyeti, bir yanı ile iki kolon üzerine inşa edilmiştir. 1- İç düşmanlar. 2-...

Peygamber’in ailesi

Sevgili dostlarım, biz insanlar genel anlamda yoksullaştıkça dindarlaşırız. Ve bu durum, yani dindarlık, çaresizliğin, umudun ve güvenin sığınağı haline gelir. Böylece yığınları esir alır. Kurtuluş hedefi olarak enjekte edilen "ÖTE DÜNYA"...

Yıl 1971

Имей щIэнэцIыр хэтми дибийщ Sevgili dostlarım, burada tekrar etmek zorundayım. Ben, anılarımı yazmıyorum. Anılarını yazacak olan ve dünden ders almak isteyenlere, dünden günümüze, kimin, kiminle, ne zaman, niçin ve nerede bir araya...

1965-1980

Sevgili dostlarım, İstanbul’a ilk gelişim 1965 yılı sömestr tatili dönemidir. Ve doğal olarak ilk ziyaretim Esenler’de oturan ailemedir. Esenler’in o tarihlerde ismi anıldığında pek çok İstanbullunun ilk sorusu “Nerede?” olurdu. Topkapı’dan...