Ali Çurey

44 yazı

Tavşandağı anıları

Sevgili dostlarım, bu yazımda, sizleri biraz güldürmek ve azıcık da düşündürmek istiyorum. Benim bir alt ve üst yaşıtlarım, hatırlayacaklardır. Köyümüzde üç yetkili devlet görevlisi mevcuttu. Biri sürekli, diğer ikisi zaman ayarlı...

Göksel kavramlar

Sevgili dildaşlarım, yazımı olabildiğince kısa tutacağım. Zira bazı dostlarım, “Çok uzun yazıyorsunuz, onun için okumuyoruz” şikâyetinde bulundular. Dostlarım, derdim dilimiz üzerinedir. Lütfen başka yerlere ve hele “Dinsel İnanç” meselesine bağlayıp niyet okuyuculuğu...

Kavmiyetçilik

Sevgili dostlarım; niçinini, nedenini bilmediğim ve hatta neyi amaçladığını anlamadığım bir kısım dinsel inanç içerikli yazılar okuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, bazı kavramların ısrarla sunulması rahatsız edici. Örneğin, “Kavmiyetçilik”. Bu, farklı kültürlerin...

İnsan hakları

Değerli dostlarım, “Hatti-Hititler (Ht) ve Çerkes Tarihi”yle ilgili çalışmalarımın dışında hiçbir şeyle ilgilenmemek için kendime söz veriyorum. Ama sözümün eri olamıyorum. “Neden?” sorusunun yanıtını bulmak yine bana düşüyor. Hani derler ya,...

Hastalık ve tedavi

“İNSAN” kavramı ortak paydasında, varlığımı idrak ettiğim ve şu “özel” hastalık sürecinde, öğrenmenin ve yaşamanın ne anlama geldiğini arz etmek istiyorum. Öncelikle ve özellikle: 1- Dinsel inanç 2- Aidiyet 3- Siyaset kavramlarının bu hastalığım esnasında,...

Geri dönüş

Sevgili dildaşlarım, bazen hiç aklıma gelmeyen ve hatta bende şaşkınlık yaratan biçimde, zımni veya alenen eleştiriliyorum. En çarpıcı bulduğum konu ise “Neden anavatana kesin dönüş yapmadığım”dır. Bu konuda onlarca gerekçe sıralayabilirim....

Bilinenden bilinmeyene yolculuk

Sevgili dildaşlarım, biliyorum ki her zaman olduğu gibi “Biz de varız!” diyerek, bu varlığımızın kabul edilmesini istiyoruz. Yıllarca verilmesi istenen mesaj budur. Ve doğrudur. Ancak, ”KİMDEN, NİÇİN, NEDEN ve NASIL?” sorularının...

Kamçı Gazetesi

Sevgili dildaşlarım, 1969-70’li yıllarında, bu adı taşıyan gazete (Kamçı) çıkartan, bir grup Çerkes insanını, bugünün mevcut koşullarında değerlendirmek için en azından o tarihte iki kutuplu dünyayı ve bu tablo için de...

Niyet okuma alışkanlığı

Sevgili dildaşlarım, Адыгэ (Adige) aile boy isimleri, Адыгэ aile damgaları ve özgün Адыгэ aile soyadlarının Türkçede ne anlama geldiği konusu gerçekten sıradan konuşulup yazılabilecek bir mesele değildir. O halde nedir? Yanıt; önce...

‘Ben’ karmaşası

Sevgili dostlarım, bu yazımda, olabildiğince “BİLGİÇLİK” taslamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Kızmayın, küsmeyin, darılmayın, saldırmayın ve belge ile eleştiri hakkınızı kullanın. Niyet okumayın. Başlıyorum: İnsanın ne zaman ve nasıl ayağa kalktığına...