Ali Çurey

42 yazı

Kavmiyetçilik

Sevgili dostlarım; niçinini, nedenini bilmediğim ve hatta neyi amaçladığını anlamadığım bir kısım dinsel inanç içerikli yazılar okuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, bazı kavramların ısrarla sunulması rahatsız edici. Örneğin, “Kavmiyetçilik”. Bu, farklı kültürlerin...

İnsan hakları

Değerli dostlarım, “Hatti-Hititler (Ht) ve Çerkes Tarihi”yle ilgili çalışmalarımın dışında hiçbir şeyle ilgilenmemek için kendime söz veriyorum. Ama sözümün eri olamıyorum. “Neden?” sorusunun yanıtını bulmak yine bana düşüyor. Hani derler ya,...

Hastalık ve tedavi

“İNSAN” kavramı ortak paydasında, varlığımı idrak ettiğim ve şu “özel” hastalık sürecinde, öğrenmenin ve yaşamanın ne anlama geldiğini arz etmek istiyorum. Öncelikle ve özellikle: 1- Dinsel inanç 2- Aidiyet 3- Siyaset kavramlarının bu hastalığım esnasında,...

Geri dönüş

Sevgili dildaşlarım, bazen hiç aklıma gelmeyen ve hatta bende şaşkınlık yaratan biçimde, zımni veya alenen eleştiriliyorum. En çarpıcı bulduğum konu ise “Neden anavatana kesin dönüş yapmadığım”dır. Bu konuda onlarca gerekçe sıralayabilirim....

Bilinenden bilinmeyene yolculuk

Sevgili dildaşlarım, biliyorum ki her zaman olduğu gibi “Biz de varız!” diyerek, bu varlığımızın kabul edilmesini istiyoruz. Yıllarca verilmesi istenen mesaj budur. Ve doğrudur. Ancak, ”KİMDEN, NİÇİN, NEDEN ve NASIL?” sorularının...

Kamçı Gazetesi

Sevgili dildaşlarım, 1969-70’li yıllarında, bu adı taşıyan gazete (Kamçı) çıkartan, bir grup Çerkes insanını, bugünün mevcut koşullarında değerlendirmek için en azından o tarihte iki kutuplu dünyayı ve bu tablo için de...

Niyet okuma alışkanlığı

Sevgili dildaşlarım, Адыгэ (Adige) aile boy isimleri, Адыгэ aile damgaları ve özgün Адыгэ aile soyadlarının Türkçede ne anlama geldiği konusu gerçekten sıradan konuşulup yazılabilecek bir mesele değildir. O halde nedir? Yanıt; önce...

‘Ben’ karmaşası

Sevgili dostlarım, bu yazımda, olabildiğince “BİLGİÇLİK” taslamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Kızmayın, küsmeyin, darılmayın, saldırmayın ve belge ile eleştiri hakkınızı kullanın. Niyet okumayın. Başlıyorum: İnsanın ne zaman ve nasıl ayağa kalktığına...

Tanrısal buyruklar

Sevgili dostlarım, sizlerden istirhamım şudur; hiç kimsenin “DİNSEL” inancını bir başka kişi, kişiler, kurum ve kuruluşların sorgulama hakkı yoktur. Dinsel inançlar, ister “GÖKSEL”, ister “GÖRSEL” ve isterse “inanç tanımaz”lar olsun, inanan...

İç ve dış düşmanlar

Sevgili dostlarım, bana kızmayacaksanız ve beni sözlerle dövmeyecekseniz, ki öyle inanıyorum; birazcık haddimi aşacağım. Şimdiye kadar, bildiğim ve bildiğimi sandığım şudur: Türkiye Cumhuriyeti, bir yanı ile iki kolon üzerine inşa edilmiştir. 1- İç düşmanlar. 2-...