СтIашъу Майор

1 yazı

ДэкIо-бзэкIо философ

Дунаим щызэлъашIэрэ сурэтышI дэкIо-бзакIоу, философскэ гупшысэ лъэпкъ шъуашэм кIоцIызылъхьагъэу, цIыф дэгъу дэдэу, учылэмэ, улъэпкъмэ урыгушхонэу щыт СтIашъу Юрэ Махьмудэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 90-рэ мэхъу. Кавказыр дунаим тет цIыф пстэуми зэрашIэрэр яжъымэ шъхьэкIэфэныгъэу...