Prof. Dr. Ç'ırğ Ashad

5 yazı

Kafkas Savaşı Tarihinden Bir Sayfa – 2. Bölüm

Vıbıh Seferi ve Ş’açe Direnişi İkinci olay, 1841 yılı Ekim ayı başlarında Vıbıh sınırında, Rusların sert bir biçimde karşılanması olayıdır. Ekim ayı başlarında yaşanmış olan bu olayları daha iyi anlayabilmemiz için, Kafkas...

Kafkas Savaşı Tarihinden Bir Sayfa – 1. Bölüm

I. Bölüm 18 ve 19.yüzyıllarda süren Kafkas Savaşı, ulusumuzu yıkımın, ulusal varlığımızı da yok olmanın eşiğine getirmiştir. Kafkas Savaşı süresince yüzlerce köyümüz ateşe verildi, binlerce insanımız katledildi. Adıge nüfusunun büyük bir çoğunluğu...

Bilim İnsanının Gözüyle I. Bölüm

Bilim İnsanının Gözüyle  “Doğruluk dostluktan daha değerlidir”   Adigece’nin temel sorunları   Ortaçağ’da Adigeler  Konuyu en eski zamanlardan başlatmış olmamızın elbette bir nedeni vardır. Günümüz Adigelerinin bazıları Sovyet yönetiminin Adigeleri bölmüş olduğunu ve bu bölünme sonucu, aslında tek bir dil olan Adigece’nin de bölündüğünü, aynı...

Bilim İnsanının Gözüyle III. Bölüm 

Bilim İnsanının Gözüyle   “Doğruluk dostluktan daha değerlidir”    Adigece’nin temel sorunları   Şimdilerde dil ve gelenek  Üzülsek de aramızda Adigece’yi ve Adigeliği terk etmek için bahaneler bulan ya da uyduran, gerekçeler sıralayanlar da az değildir. Şöylesine gerekçeler öne sürüyorlar: Biri şimdiki alfabemizi...

Bilim İnsanının Gözüyle 4. Bölüm(son)

Bilim İnsanının Gözüyle  “Doğruluk dostluktan daha değerlidir”   Adigece’nin temel sorunları   Prof. Komafe Muhadin ile T’eşu Murdin  alfabe ve dil konularında neler söylediler,  oysa gerçek durum nedir?..  1990’lı yıllardan beri saygı duyduğum ve yaşıtım olan birçok kişi ile önemli konuşma ve görüşmelerim olmuştur. Gazete ve dergilerde,‘Adige de, Kabardey de...