Asker Hadeğal

5 yazı

Nartlar 8. Bölüm

Adıge Nart destanı motifleri üzerine Tembot K’eraş, Dmitriy Kestan, Askerbi Şorten ve Haçım Tevne’nin daha önce değindiğimiz çalışmalarını ve söylediklerini dikkate alarak, ama üzerlerinde fazla durmayarak, Rus, Oset ve diğer ülkelerden...

Nartlar 7. Bölüm

Anaerkil ve ataerkil aile görüntülerine Adıge destanı “Nartlar”da rastlanır. Kadının sözünün önde ve egemen olduğu, kendi başına karar aldığı, serbest hareket ettiği, bilinen tek bir eşinin olmadığı ve büyük bir saygı gördüğü...

Nartlar 6. Bölüm

Eskiden insanların sahip oldukları dünya görüşü, doğa güçlerini algılayışları, doğanın “gizlerini” yorumlayış biçimleri, özlemleri, yaşam için sürdürdükleri uğraşılar, sonuçta tüm insanlık kültürünün geçirdiği aşamalar, Adıge Nart destanındaki öykü, türkü ve şarkılarda...

Nartlar 4. Bölüm

Asker HADEĞAL’in NART DESTANI derlemesinin I.cildinden Cevdet Yıldız çvirisi ile 20.sayıdan başladığımız yayına devam ediyoruz. Destana göre Nartlar’ın yaşam biçimi ve toplumsal ilişkileri nasıldır? Destanın en eski biçimleri olduklarını söylediğimiz şarkı (uered, ‘chant’)...

Nartlar 1. Bölüm

Asker HADEĞAL’in Мыекъуапэ (Maykop) - 1968- NART DESTANI derlemesinin I. cildinden Cevdet Yıldız (Hapi) çevirisi ile 20. sayıdan başladığımız yayına devam ediyoruz: A.Hadeğal: “Toplum yaşamı içinde oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılarak ve yüzyılları aşarak...