Atay Ceyişakar Chushba

5 yazı

Apsını Rüyamız ve Kader Değiştiren Başkan Ardzınba’yı Tanıma

Diasporada yaşayan biz Apsualar için Apsını düşlerde yaşayan bir ülke idi. 1960’lı yıllardan itibaren Apsını’nın bir düş değil gerçek olduğu anlaşılmaya başladı.  Abim, 1970’li yıllarda Avrupa’dan Apsuaca şarkılar, azarlar, folklorik ezgiler içeren...

Bir Vefa Borcu; Kazanlar’a

Toplantı için yazılı olarak davet edilen Yahya abi hasta-hasta; elinde buz kabı içinde ilaçları New York – İstanbul - Krasnodar üzerinden binbir zorlukla geldiği Soçi’de günlerce çırpınmasına rağmen Anavatan’ına giremedi ve...

Abhazya, Abhazlar ve Misyon Teklifi

Kuzey Kafkasya’nın ‘Otantik Doğru Yaşam Felsefesi’ Khabze/Xabze/Kabza, Adıgeler ve Abhazlar adı verilen kardeş halkların atalarınca, binlerce yıl önce oluşturulan ‘doğru-mutlu’ yaşam felsefesidir Giriş Abhazya ile ilgilenmemizin sebebi; üzerinde düşünerek ya da spontane olarak;...

Gizemli Kafkasya, Kafkasya’nın Süre Gelen Sorunları ve Abhazya (II)

 Abhazya  Abhazya, Karadeniz’e 225 km. sahili olan, 8900 km2 yüz ölçüme sahip, küçük bir ülkedir. Abhazya’ya ismini veren Abhazlar’ın günümüzdeki nüfusu (Abhazya’daki) 123.000 kişidir. Abhazya’da, Abhazlar’dan ayrı olarak, başta Ermeni, Ruslar(*4) olmak üzere bir çoketnik grup yaşamaktadır. Doğusunda Gürcistan, kuzeyinde...

Gizemli Kafkasya, Kafkasya’nın Süre Gelen Sorunarı ve Abhazya –I-

SUNUM   Tanrı dağları diye de anılan Kuzey Kafkasya’nın gizemi tarih boyunca ilgi çekmiş, çekmeye devam etmektedir. ‘Batı Alemi’ öncelikli olmak üzere, tüm insanlık bir şekilde Kafkasya ile ilgilenmiş; Milattan Önce başlayan bu...