Dr. Azad Barış

1 yazı

Êzidîlerin direnişi: Fermanlar ve sürgünlerin derin izleri

Tarihin karanlık sayfalarında, kimi toplulukların yaşadığı acı ve zulümler yer alır. Bu topluluklardan biri de sayısız kez katliamlara ve soykırımlara uğramış olan Êzidîlerdir. Tüm bu yaşananlar, bu kadim topluluğun kolektif hafızasında...