Behice Bağ Özveri

3 yazı

«Ди лъэпкъым и щхьэм кърикIуар зыгъэлъагъуэщ»

Сухум, Абхъаз Хэкум 2010 гъэм фокIадэ мазэм 27-м ягъэува фэеплъым и архитекторыр Минск шыпсэу абхъаз сурэтыщІ, сыныщІ Лакобэ Геннадий Жьынэпсым и Абхъаз лIыкIуэ Бехиджэ Баг Озвери епсэлъащ. -УкъызыхэкIа лъэпкъым и къекIуэкIыкIам, гуауэ...

Abhazya’nın seçimi

Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacimba, 9 Ekim günü Sohum’da yapılan yemin töreni ile ikinci kez devlet başkanlığı görevine başladı. Hacimba’nın tekrar seçildiği seçim süreci Abhazya’da oldukça tartışmalı ve çekişmeli geçti. Bu...

Sohum’da Sanat Pazarı coşkusu vardı

Abhazya’da son yıllarda el yapımı hobi ürünlerine ilgi oldukça arttı. Öyle ki, birçok kişi kendi ilgi alanına uygun ürünü yapabilmek için değil, en farklı ve en güzel olanını yapmak için birbiriyle...