Behice Bağ Özveri

4 yazı

‘Aynı Gökyüzü Altında’ birbirimizin rengiyiz

2015 Eylül’ünde Bodrum kıyılarına vurmuştu üç yaşındaki Aylan bebeğin cansız bedeni. Görüntülerin tüm dünya gibi bizi de derinden sarstığı günlerde, daha ilgiyle takip eder olmuştuk mülteci ve göçmen haberlerini. Savaştan, ölümden,...

Abhazya’da kadın sorunsalına genel bakış

Günümüzde yaşam şartlarımızı zorlaştıran çok sayıda ihmal edilmiş veya çözülememiş problemimiz varken kadın-erkek eşitsizliğini konuşuyor olmamız, insanlığın gelmiş olduğu noktada bu sorunu hâlâ aşamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Bu, en gelişmiş toplumlar da...

«Ди лъэпкъым и щхьэм кърикIуар зыгъэлъагъуэщ»

Сухум, Абхъаз Хэкум 2010 гъэм фокIадэ мазэм 27-м ягъэува фэеплъым и архитекторыр Минск шыпсэу абхъаз сурэтыщІ, сыныщІ Лакобэ Геннадий Жьынэпсым и Абхъаз лIыкIуэ Бехиджэ Баг Озвери епсэлъащ. -УкъызыхэкIа лъэпкъым и къекIуэкIыкIам, гуауэ...

Sohum’da Sanat Pazarı coşkusu vardı

Abhazya’da son yıllarda el yapımı hobi ürünlerine ilgi oldukça arttı. Öyle ki, birçok kişi kendi ilgi alanına uygun ürünü yapabilmek için değil, en farklı ve en güzel olanını yapmak için birbiriyle...