Doğan Akın

1 yazı

Anadil yasağı Anayasa’ya ne zaman girdi?

Cumhuriyetimizin dört anayasası oldu; 1921, 1924, 1961 ve 1982. 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu), Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, klasik anayasa metinlerinin özelliklerini taşımayan kısa bir metindi. Toplam 23...