Edadil Açba

9 yazı

Abhaz ve Çerkeslerin Dini

Kuzey Kafkas halkları Hıristiyanlıktan ve İslamiyetten önce doğa tanrılarına ibadet ediyorlardı. Bu yüzden doğaya karşı büyük saygıları vardı. Ayrıca ciddi bir bahçe kültürüne sahiplerdi. Yaklaşık 6. yy’daBizansın etkisiyle Kuzey Kafkasya’da hristiyanlık yaygınlaşmaya...

Abhaz ve Çerkeslerin Dini

Kuzey Kafkas halkları Hıristiyanlıktan ve İslamiyetten önce doğa tanrılarına ibadet ediyorlardı. Bu yüzden doğaya karşı büyük saygıları vardı. Ayrıca ciddi bir bahçe kültürüne sahiplerdi. Yaklaşık 6. yy’daBizansın etkisiyle Kuzey Kafkasya’da hristiyanlık yaygınlaşmaya...

Feleksu Hanım ve Şehzadesi

Büyük Kafkas Sürgününden önce Osmanlı topraklarına zorunlu veya zorunsuz göç eden pek çok Kafkasyalı vardı. Bunlardan biri de Feleksu Hanım’dır. Bu hanımın yaşam öyküsü çok enteresan olduğu gibi devlet siyaseti bakımından...

Mahidevran Sultan Biyografisi Almanya’da Yayımlandı

Dünya literatüründe Çerkes Sultanları’nın hayatını anlatan tek birtane Biyografi dahi yoktur. Neden? Halbuki Kafkasya tarihinde isimlerini ebedileştiren pek çok Krallar, Kraliçeler ve Prensler var. Örneğin Sultan İnal veya daha doğrusu Kral...

Unutulmaya Mahkum Kalan Ubıh Dili

Bugün kaç kişi Ubıhça konuşuyor? Veya Ubıhçanın kendine özgün bir Kafkas dili olduğunu bilen kaç kişi var? Ubıhça Kuzey-Kafkas dilleri familyasındandır ve Adige-Abhaz Dilleri grubuna girdiği kabul ediliyor. Halbuki Ubıhça; Adigece veya...

Ançok Ahmet Paşa Nam-ı diğer Anzavur Ahmet Paşa

Kurtuluş Savaşı’nın ünlü simalarından ve sonradan Vatan Haini olarak tarihe geçen Anzavur Ahmet Paşa kimdi ve nereliydi? Vatan Haini olarak iftiraya uğrayan bütün siyasiler gibi Anzavur Ahmet Paşa’nın kimliğine dair de pek...

Unutulmuş Bir Çerkes Prensesi: Mahfiruz Sultan

Sultan I. Ahmet’in bilinen üç eşi vardı, birinci eşi II. Osman’ın annesi Hatice Mahfiruz Sultan’dı. Peki kimdir bu Mahfiruz Sultan? Hatice Mahfiruz Sultan eşi I. Ahmet’ten iki yaş büyüktü, bunu son araştırmalar...

Fatma Pesend Açba

Sultan II. Abdülhamit’in eşlerinden olan büyük halam Fatma Hanım’ın kısa hayatını anlatmak ve değişik tarihçiler tarafından yapılan hataları düzeltmek istiyorum. Yazar İsmet Bozdağ’ın “Harem Penceresinden II. Abdülhamit” isimli kitabında merhum büyük halamın...

Gogen Hüseyin Paşa

Hüseyin Paşa, 1761 (Sicill-i Osmani’de 1759 yazıyor) yılında Soçi civarında dünyaya gelmiştir. Babası, Ubıhların asilzadelerinden olan Gogen ailesine mensuptu. Henüz bebekken ailesi ile İstanbul’a gelmiştir, çünkü annesi Taya Hanım (esas adı...