Edadil Açba

25 yazı

Abhaz ve Çerkeslerin Dini

Kuzey Kafkas halkları Hıristiyanlıktan ve İslamiyetten önce doğa tanrılarına ibadet ediyorlardı. Bu yüzden doğaya karşı büyük saygıları vardı. Ayrıca ciddi bir bahçe kültürüne sahiplerdi. Yaklaşık 6. yy’daBizansın etkisiyle Kuzey Kafkasya’da hristiyanlık yaygınlaşmaya...

Abhaz ve Çerkeslerin Dini

Kuzey Kafkas halkları Hıristiyanlıktan ve İslamiyetten önce doğa tanrılarına ibadet ediyorlardı. Bu yüzden doğaya karşı büyük saygıları vardı. Ayrıca ciddi bir bahçe kültürüne sahiplerdi. Yaklaşık 6. yy’daBizansın etkisiyle Kuzey Kafkasya’da hristiyanlık yaygınlaşmaya...

Feleksu Hanım ve Şehzadesi

Büyük Kafkas Sürgününden önce Osmanlı topraklarına zorunlu veya zorunsuz göç eden pek çok Kafkasyalı vardı. Bunlardan biri de Feleksu Hanım’dır. Bu hanımın yaşam öyküsü çok enteresan olduğu gibi devlet siyaseti bakımından...

Mahidevran Sultan Biyografisi Almanya’da Yayımlandı

Dünya literatüründe Çerkes Sultanları’nın hayatını anlatan tek birtane Biyografi dahi yoktur. Neden? Halbuki Kafkasya tarihinde isimlerini ebedileştiren pek çok Krallar, Kraliçeler ve Prensler var. Örneğin Sultan İnal veya daha doğrusu Kral...

Bir Çerkes Prensesi ve Osmanlı’nın Valide Sultanı Mahfiruz Sultan’ın resmi

Geçenlerde İngiliz Sothebiy’s müzayede evinde II. Osman’ın 26 Şubat 1618 tarihindeki Cülus Merasimi’nin yağlı boya resmi, TC Kültür Bakanlığı’na 662.000 euro bedelle satıldı. Bu resmin özelliği ise II. Osman’ın annesi Mahfiruz Sultan...

Unutulmaya Mahkum Kalan Ubıh Dili

Bugün kaç kişi Ubıhça konuşuyor? Veya Ubıhçanın kendine özgün bir Kafkas dili olduğunu bilen kaç kişi var? Ubıhça Kuzey-Kafkas dilleri familyasındandır ve Adige-Abhaz Dilleri grubuna girdiği kabul ediliyor. Halbuki Ubıhça; Adigece veya...

Kabasakal Çerkes Hakul Mehmet Paşa

Sultan II. Abdülhamit devri’nin en ünlü simalarından olan Kabasakal Çerkes Mehmet Paşa kimdir? Yanlışlıkla II. Abdülhamit’in eşlerinden olan Bidar Kadınefendi’nin kardeşi olduğu zannedilen Mehmet Paşa, 1854 yılında Kafkasya’da dünyaya gelmiştir. Kabardeylerin...

Ançok Ahmet Paşa Nam-ı diğer Anzavur Ahmet Paşa

Kurtuluş Savaşı’nın ünlü simalarından ve sonradan Vatan Haini olarak tarihe geçen Anzavur Ahmet Paşa kimdi ve nereliydi? Vatan Haini olarak iftiraya uğrayan bütün siyasiler gibi Anzavur Ahmet Paşa’nın kimliğine dair de pek...

Unutulmuş Bir Çerkes Prensesi: Mahfiruz Sultan

Sultan I. Ahmet’in bilinen üç eşi vardı, birinci eşi II. Osman’ın annesi Hatice Mahfiruz Sultan’dı. Peki kimdir bu Mahfiruz Sultan? Hatice Mahfiruz Sultan eşi I. Ahmet’ten iki yaş büyüktü, bunu son araştırmalar...

Çerkes Hasan Bey evli miydi?

Türkiye’de yaşayan bütün Kafkasyalılar, Çerkes Hasan Bey’in kim olduğunu az çok bilir. Osmanlı hayranı Türkler arasında da Padişah’ın öcünü alan Halk Kahramanı olarak anılır. Ben burada Çerkes Hasan Bey’in tarihe geçen...