Elmas Dışek

1 yazı

Tarihten bir sayfa: Şenıbe ile röportaj

-Sayın Şenıbe,bizim ARGUN gazetesinin son sayısında, sizinle Maykop’ta çıkan AdıgeMak gazetesin­de neşredilmiş olan bir röportajınız Türkçeye çevrilerek basıldı. Gazetemizin okurları sizin özgeçmişinizi yakından tanımak istiyorlar. Biyografiniz hakkında bilgi verir misiniz? Mesela...