Evrim Kepenek

1 yazı

Diller mezarlığı ve eskiciler

Kaybolmuş bir kentin eskicisiydi Makineleşmeye karşı duyguları topluyordu Kaybolmuş bu kentin sokaklarında Torbasında umut Torbasında insana dair ne varsa Yanız değilsin eskici Bir sabah güneş doğar Sevgiden tuğlalardan yeniden kurarız bu kenti Güneşli bir öğle vakti. Ağaçlar çiçeğe durmuş,...