Ferhat Kentel

79 yazı
Son olarak, kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olan Ferhat Kentel 1981’de ODTÜ’de işletmecilik lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1983’te Ankara Üniversitesi SBF’den yüksek lisans ve 1989’da Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’den sosyoloji doktora derecesi aldı. 1990-1999 arasında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, 2001-2010 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Fransa’da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de ve Université de Paris I’de çeşitli dönemlerde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli kitap ve dergilerde modernite, gündelik hayat, yeni sosyal hareketler, din, İslâmi hareketler, aydınlar, etnik cemaatler üzerine makaleleri yayımlandı. Yayınlanmış araştırma ve kitapları şunlardır: Ermenistan ve Türkiye Vatandaşları. Karşılıklı Algılama ve Diyalog Projesi (Gevorg Poghosyan ile birlikte), TESEV, İstanbul, 2005; Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi? (Ayhan Kaya ile birlikte) İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2005; Milletin bölünmez bütünlüğü: Demokratikleşme sürecinde parçalayan milliyetçilik(ler) (Meltem Ahıska ve Fırat Genç ile birlikte), TESEV, İstanbul, 2007; Belgian-Turks: A Bridge, or a Breach, between Turkey and the European Union? (Ayhan Kaya ile birlikte), King Baudoin Foundation, Brüksel, 2007; Ehlileşmemek, düzleşmemek, direnmek, (Söyleşi: Esra Elmas), Hayykitap, İstanbul, 2008, Türkiye’de Ermeniler. Cemaat-Birey-Yurttaş (Füsun Üstel, Günay Göksu Özdoğan, Karin Karakaşlı ile birlikte), İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2009; Yeni Bir Dil - Yeni bir Toplum, (Söyleşi: M.Talha Çiçek, Gülçin Tunalı Koç), Bilsam yay., Malatya, 2012; “Kır Mekânının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Dönüşümü: Modernleşen ve Kaybolan Geleneksel Mekânlar ve Anlamlar” (Murat Öztürk ile birlikte), TÜBİTAK araştırması, 2017.

Cerattepe’den Akbelen’e yerli sömürgecilik

Geçenlerde Twitter’da tanıdığım ve takdir ettiğim bir kişinin paylaştığı bir mesaj uzun zamandır kafamda dönüp dolaşan bir meseleyi daha somut bir şekilde formüle etmemi sağladı. Paylaşılan mesajda, okullarda “sömürgecilik tarihi” dersi...

Siyaset asla sadece siyaset değildir

Hep beraber milli siyaset oyunumuzu oynadık. Biraz futbol gibi olan oyunumuzu... Aslında futboldan esinlenen hem de futbola esin veren cinsten… Simon Kuper’in, başlığı özdeyiş haline gelen “Futbol asla sadece futbol değildir”...

Türkiye siyasetinde aşağılanmanın önemi

Kuşkusuz seçimlerin -çok önemli seçimlerin!- yaklaşıyor olması dolaysız etkiliyor ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, neredeyse hayatta başka hiçbir şey kalmamış gibi ruh hali içindeyiz… İçimizi karartan bir rejimin altında, alternatif...

Deprem: Toplumsal dayanışma ve katılım

Depremin yarattığı yıkımın altından nasıl kalkacağımızı düşünürken ve tabii ki devletin böyle devasa bir yarayı gerçekten iyileştirebilmesi için dönüşmesini talep ederken, toplum olarak, farklı toplumsal kesimler arasında yeni bir muhabbet dilini,...

“Hakikat-sonrası” toplumda yeniden ahlak

Sosyolojinin en temel giriş derslerinden biridir. Kriz anlarında toplum kendini daha çok gösterir. Bugünlerde toplumun kılcal damarlarından bağırsaklarına kadar bütün ayrıntıları görünüyor neredeyse… Çünkü kriz zamanlarında cilalar bozulur, manipüle edilmiş gündemler...

Şimdi sırası mı? Evet sırası!

Standart bir süreç işlemeye başladı gene… Sosyal medyada birileri “devletimizin (daha doğrusu ‘bizim partimizin/reisimizin’ demek istiyorlar) deprem karşısında ne kadar etkin ve mükemmel olduğunu” anlatmaya çalışıyorlar. Bir zamanlar, 99 depreminde, “Devlet...

Bir ‘peruk’ olarak muhafazakârlık

Jineps’in ocak sayısında yer alan “Özgürlük mücadelesi ve devlet tapıncı” başlıklı son yazımda, “İslam dini ile kimlikleşen” kesimlerin çöken entelektüel cephesini tartışmaya çalışmıştım. O yazıyı, eski İslamcı entelektüellerin pek bakamadıkları dindar-muhafazakâr...

Özgürlük mücadelesi ve devlet tapıncı…

İslami hareketin, İslamcı düşüncenin, dindar (mütedeyyin ya da muhafazakâr) kesimlerin izlemiş olduğu güzergâh benim kişisel ve akademik hayatımda çok önemli bir yer tuttu. Ailemin muhafazakâr bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra,...

Modernliğin krizi ve umudun yeniden inşası

Seçimlere doğru giderken, derin hesap kitapları olan bir zümre, İstiklal Caddesi’nin ortasında bomba patlattı. Failler altı kişiyi öldürdüler, onlarca insanın yaralanmasına neden oldular. Önümüze “zanlı” diye sunulan ve muhtemelen neye alet...

Bir dezenformasyon aracı olarak milliyetçilik

Milliyetçiliğin, “ulusal çıkarlarımız” söylemlerinin “örtü” işlevini bu kadar çok gördüğü bir dönem herhalde hiç yaşanmamıştır. Hele milliyetçiliğe payanda olarak dinin bu kadar çok araçsallaştırdığı bir dönem ise hiç ama hiç görülmemiştir.  Daha...