Filiz Kerestecioğlu

1 yazı

Hâkim ulus milliyetçiliğine karşı feminist imkânlar

Feminizmin bu topraklardaki tarihini çok daha geriye götürmek mümkün olsa da 70’li yıllardan itibaren yükselen ikinci dalga feminizmin, Türkiyeli kadınlarda kitlesel bir karşılık bulduğunu, feminizmin bu topraklara kök saldığını söyleyebiliriz. Bu...