Hayri Ata

2 yazı

Bir romanın düşündürdükleri: ‘Terek’ten Türkiye’ye’

Geçtiğimiz yıllarda bir Osetya seyahatinde sokak satıcısından satın aldığım, Bulkatı Mikail’in yazdığı “Теркæй Туркмæ (Terek’ten Türkiye’ye” adlı “tarihi roman”ı daha önce de okumayı denemiş ama anlamak zor geldiği için “İleride okurum”...

Osetlerin Türkiye’ye göç hikâyesi

Yazılı kaynaklara göre, Orta ve Doğu Kuzey Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına göç, münferit olarak 1850’lerde başladı. Görünürdeki amaç Kâbe’ye yapılacak “Hac” ziyareti idi. Hacca gideceklere Rus yönetimi bir yıl süre ile izin...