Hayri Ata

1 yazı

RUSYA VE OSETYA BİRLİĞİ (1749-1776) (1. Bölüm)

Giriş Türkiye’deki Kafkas diasporası içinde Rus-Oset ilişkileri her zaman tartışma, daha çok eleştiri konusu olmuştur. Bunun başlıca nedeni, Kafkasya’nın diğer Müslüman halklarından farklı olarak, Osetlerin, yakın tarihin en kritik dönemlerinde “Rus yanlısı”...