Hulusi Üstün

12 yazı

Mültecilerin vatandaşlık süreçlerine dair

Onlar Sovyet sonrası döneme damgasını vuran Rus – Çeçen Savaşının soykırım boyutuna ulaşması ile birlikte Türkiye’ye sığınan savaş mağdurları… Savaşın sürdüğü dönemde sayıları birkaç bin iken önemli bir kesimi Avrupa’ya gitti,...

Çekerek Kıyılarında Dırmıçkıtlı Fikret’in öyküsü

Dırmıçkıt adlı Abaza köyünü annemden duymuşluğum vardı. Annemin ilkokul anılarında yer alırdı o köyün çocukları. Yüzlerine bakınca kulaklarına kadar kızaran, mahcup tavırlı, üstleri başları tertemiz, Türkçeleri yetersiz olduğu için daha çok...

Çerkes Dillerinin Dünya Dil Grupları Arasındaki Yeri

“Dil musikidir... musikilerin en manalısı, en az müphemi, ama musiki. Her kelime bir kelimeler dünyasının anahtarıdır; meçhule açılan bir kapı her kelime. Meçhule, yani rüyalara, hatıralara, anlatılamayanlara, anlatılamayacaklara. Mağaralardan süzülür şuur...

Çerkes Dillerinin Dünya Dil Grupları Arasındaki Yeri

“Dil musikidir... musikilerin en manalısı, en az müphemi, ama musiki. Her kelime bir kelimeler dünyasının anahtarıdır; meçhule açılan bir kapı her kelime. Meçhule, yani rüyalara, hatıralara, anlatılamayanlara, anlatılamayacaklara. Mağaralardan süzülür şuur altının, şuurun yedi kat...

Etrüsklerle Adiğelerin akrabalık teorisi

Etrüskler Adiğelerden çok uzak bir coğrafyada, İtalya’da yaşamış bir ilk çağ kavmi. Haklarında ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz çünkü henüz dilleri ve yazıları tam olarak çözülebilmiş değil. Tarih onları M.Ö ikinci...

Şı Xabze*

Çerkes ve at, kış ve kar gibi birbirini tamamlayan iki sözcük. Kaf dağının bu küçük halkını dünya tarihine geçiren biraz da onların atla olan ilişkileridir. Yaşamın güç olduğu Kafkas coğrafyasında at hem...

Mısır Seferine Farklı Bir Bakış

Bazı yolculuklar, dünyanın seyrini değiştirir. Bundan beş yüz sene evvel yine böyle bir yaz mevsiminde, kalabalık bir maiyet ve binlerce kişilik bir ordu ile İstanbul’dan Mısır’a doğru bir yolculuk başlamış idi. En...

Arap Baharı ve Çerkesler

Fitilini kim ateşlemiş olursa olsun Kuzey Afrika’dan başlayan özgürlük ateşi tüm Arap coğrafyasını ısıtıyor. Bizim 1908’de yaşadığımız sarhoşlukla yüz yıl gecikmeli olarak tanışıyor Arap dünyası… Bundan sonra onlar için de hiçbir...

Gurbetten Çerkes Hikayeleri

Yüz elli yıl önce büyük bir haksızlığa uğrayan, vatanları ellerinden alınan, zorla yurtlarından çıkartılan Çerkes halkı yaşadığı büyük trajediyi dünya kamuoyuna anlatacak araçlara sahip olamadı şimdiye dek. Bu nedenle trajik geçmişlerini...

Gurbetten Çerkes Hikayeleri – Haziran 2011

Bir Halka Ad Aramak Teşbihte hata olmaz düsturundan cesaret alarak… Birilerinin yapılan yanlışlıklara karşı sarsıcı ihtarlarda bulunması gerektiğinden hareketle… Sen söyle ne edelim diyenlerin isteği üzerine… Bu fıkranın hatırlatılması vacip olmuştur. . . . Osmanlı’nın son dönemine...