H. Yaşar Nogay

9 yazı

Natho Kadir

Yeryüzünden gelip geçen milyarlarca insandan pek azı iyilikleri ve güzel eserleri ile toplum hafızasında kalıcı izler bırakırlar. Natho Kadir işte o tür iz bırakanlardan biri. Son yazdığı, ‘Generalin Kızı’ adını verdiğimiz...

1 Ağustos Anavatana Dönüş Günü

Adige insanı evine, toprağına, vatanına sıkı sıkıya bağlıdır. Dünyanın her yerinde, Adige evleri ve bahçelerinin konumunun, dizaynı ve renkleri ile, diğerlerinden farkı kolayca göze çarpar. Bu özellikleri ile Çerkes köyleri uzaktan...

21 Mayıs, Çerkeslerin Soykırım ve Sürgünü Anma Etkinlikleri

İnsanlık tarihinde, yeryüzünün gördüğü en korkunç soykırım ve zulüm uygulamalarından biri, belki de en büyüğü olan Çerkes soykırım ve sürgününün, 156. sembolik tarihi bu 21 Mayıs 2020. Çerkesler, çıkar çatışması halindeki, çağın...

14 Mart… Adığabze dilinin önemli günü

14 Mart 1853 tarihinde, Adige dilinin Kiril tabanlı alfabesi, Tiflis Üniversitesi Bilimler Akademisince onaylanıp yayımlandı. Adige dili ve kültürünün, yazılı birikimi ve gelişmesi bakımından bu tarih önemlidir ve son 20 yıldır,...

Meşbaşe İshak’a “Üstün Hizmet Madalyası” verildi

Meşbaşe İshak, doğuştan Allah vergisi üstün yetenekleri, Xabze yaşam tarzı ortamında aileden gelen eğitim ve disiplin ile birleşince, çok genç yaşta şiir ve edebiyat alanında üstün başarılar gösterdi. Kısa zamanda ünü Kafkasya’da...

Festivallerimiz

Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin başlangıcından itibaren, ülkede yaşayan farklı kültürler yok sayılıp, bununla ilgili yasaklar devletin polisiye gücü ile şiddetle uygulanırken, ülkede yaşayan Türk kökenli olmayan insanların, dillerini konuşma, kadim kültürlerini...

Şeretlıko Tuğujko Kızbeç

Kuzey Kafkasya’nın, onuruna, şerefine, namusuna ve vatanına son derece düşkün insanları, bu değerlerini savunmak ve korumak için tarih boyunca istilacı ve yağmacı saldırılar karşısında yüz yıllarca durmadan savaştılar. Son savaşları ise, zamanın...

OKUR GÖRÜŞÜ

Toplumlar, üyeleri arasındaki bağ, iletişim ve işbirliği ile var olurlar. Günümüzde, radyo, TV, facebook, twitter, web site gibi teknoloji ürünü araçlar çokça yaygın. Ancak, yeryüzünde yazının icadından bu yana ve halen en yaygın...

KAFFED Genel Kurul izlenimleri

Çerkes toplumunun Türkiye Diasporası, var olma mücadelesi için örgütlenmeyi 100 yıldan beri imkân ve şartlar çerçevesinde sürdürmektedir. Son yıllarda, gelişen global ve yerel koşullar, Çerkesler için ciddi fırsatlar yaratırken, ülke çapında...