Irina Singiray

1 yazı

‘Bilge’- ‘Eğitimli – ‘Bilgili’

Altın Orda, ortaya çıkışının ilk dönemlerinden itibaren Memlûk Sultanlığı ile diplomatik ilişkiler ve siyasi ittifaklar kurdu. Bu ilişkiler, 13.-14. yüzyıllarda lüks öğeler içeren gösterişli hediyelerin resmi düzeyde karşılıklı olarak verilmesiyle güçlendi....