Jıneps Gazetesi

870 yazı

КIэлэжцIыкIухэм яфэмышъуашэу адезэкIохэрэм тапэуцоу ШэкIогъум и 20-р Дунэе КIэлэцIыкIухэм Яухъумэн Имафэу хэтэгъэунэфыкIы.

КIэлэжцIыкIухэм яфэмышъуашэу адезэкIохэрэм тапэуцоу ШэкIогъум и 20-р Дунэе КIэлэцIыкIухэм Яухъумэн Имафэу хэтэгъэунэфыкIы.

Kasım ’20 anadil eki yayında

Değerli Jıneps okurları, Her ay dijital olarak yayımladığımız anadilde ekimizin Kasım 2020 sayısını gazete abonelerine e-gazete olarak yolladık. Geçen ayki sayımızda bulmacayı çözüp yollayan okurumuz olmadı. Ekim ayının cevaplarıyla birlikte bu ay da...

Къилбаседа Кавказера коронавирусан статистика

Лахьан-бутт 14, 2020 ТIаьххьарчу дийнахь-буса Къилбаседа Кавказезь коронавирусан уьнах велла 23 дархо, вирус къаьстина кхин а керла 1 003 стагаца. Эпидемица къийсам латто вовшахтоьхначу оперативан штабан зерашца, Дагестанехь а, Ставрополан кIоштахь а...

Меттигерчу яздархойн туьйранийн жайна арахецна Нохчийчохь

Нохчийчуьрчу Къоман библиотекехь презентаци хилла меттигерчу яздархоша арахецначу туьйранийн жайнан. Хьалхо газетийн а, журналийн а агIонашкахь зорбане даьхна хилла нохчийн яздрахойн туьйранаш гулдина оцу книги тIехь. Авторшлахь ву Макалов Шамсудди а,...

«Диянэ» журналыр къыдэкIыIу щIидзэжащ!

Электрон тхыгъэбзэ журнал (щIэныгъэ тхылъ) Диянэм https://diyane.kaffed.org адрэсым фыщIэчэфынIущ ики фыщIэдэIуэфынIущ. ФIэхъусыж Диянэ, еблэгъэж.

ТищыIэныгъэ, фэгъэкIотэныгъэхэр тизэфэдэх-Iахьмыгощых

Бзылъфыгъэм Жьалымагъэу Дызэрахьэрэм Пэуцуным и Мафэу Дунаим щыхагъэунэфыкIы ШэкIогъум и 25-рэр. Ащ, ЗэкэкIочIэгъу Бзылъфыгъэхэм яджэпсалъэ: “*Станбул зэзэгъыныгъэр ыкIи я 6284-р лъэтемытэу щыIэныгъэм щыпхырыщын! *Бзылъфыгъэу гузэжъогъу хафэхэрэм апае хэушъхьафыкIыгъэ IэпэIэгъу псынкIэ чэщи мафи Iоф...

ГIалгIайн жигархо вер

ГIалгIайн жигархо вер Карарчу беттан 16-чохь иза лоцучу заманчохь вийна ву Ведзижев. Нохчийчоьнца латтанаш хуьйцуш бинчу бертана дуьхьал хиларца гоьваьллера иза дуьххьара. Ведзижевн гергарчарна хетарехь, иза вен тIаьхьабевллера цунна Iедалхой. Оцу гIуллакхца болчу...

СТИХ: Ненан мотт

Шайхи Арсанукаев Доьзалехь бийцара дастама хеташ, Хьо винчу ненам мотт дIатесна ахь. Сов къена бу дешнашна, бац атта кхеташ, Бохуш, и сийсазбан ца хета иэхь! ЛадогIа цкъа соьга, декъаза корта, ЛадогIа яккхий дIа лергара потт. Йистйоцу х1орд санна...