Jıneps Gazetesi

4764 yazı

ПЩЫЩЫЛЪХУ БЗЫЛЪХУГЪЭ, ЩIЭНЫГЪЭМ И СЭТЭНЕЙ-ГУАЩЭ

ХьэтIохъущокъуэпщымрэ Къанокъуэпщымрэ хэт нэхъ пщыми яхузэхэмыгъэкIыу щэхуу зэныкъуэкъу хъуат, абы къыщежьэри зэщыIеижат, жеIэ, хъыбарым. Пщыхэр лIыгъэншэтэкъым, фIэлIыкIи яIэт, арщхьэкIэ езы тIур цIыхум яхузэмыгъэувалIэу екIуэкIырт. Еуэри, ХьэтIохъущокъуэр зекIуэ щыIауэ къыздэкIуэжым, беслъэнейхэм я щIыгур...

Eylül ’20 sayımız yayında

Jıneps'in Eylül 2020 sayısını da sizlere bu ay basılı olarak ulaştıracağız. Bu sayımızda değerli köşe yazarlarımızın yorumlarının yanı sıra konu başlıklarımız şunlar: -Yazar-Çizer Aydan Çelik, “İlk ‘Bisiklet Seyahatnamesi’nde Çerkes imgesi” konulu yazısıyla bu...

Semerkov

Mars’a gidecek ilk astronot olarak bir Kabardey seçilmiş. Tüm dünya gözlerini Kabardeyden gelecek haberlere dikmiş. İki sene boyunca Kabardeyden haber alınamamış. Sonunda dünyaya ulaşmış ve basının karşısına çıkmış. İlk soru gelmiş. -Mars’ta...

‘Zori Maykop’ birinci oldu

Maykop’un ünlü dans gruplarından Zori Maykop, “Tüm Rusya” festivalinin amatör gruplar kategorisinde birinci oldu. Festivalin finali Ekim 2020’de Moskova’da gerçekleştirilecek. Aralık 2020’de 30. yılını kutlayacak olan, birçok ödülün sahibi topluluk daha önce...

‘Kafkas Diasporası’

‘1 Ağustos Anavatana Dönenler Günü’ nedeniyle organize edilen “Kafkas Diasporası” başlıklı sergi Adigey Cumhuriyeti Sanat Galerisi salonunda açıldı. 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açık olan etkinlikte Adigey, Kabardey-Balkar, Krasnodar Bölgesi, Stavropol...

Adam Açmiz: ‘Avrupa’nın Yeteneği’

“Adigey Onur Sanatçısı”, şair, şarkıcı, etnograf ve Rusya Yazarlar Birliği üyesi Adam Açmiz, ‘Avrupa’nın Yetenekleri’ adlı uluslararası yarışmada birincilik kazandı. Pandemiden dolayı bu yıl online olarak gerçekleştirilen yarışmaya katılan 550 sanatçı...

Neler oldu?

Dardanel işçileri ‘çalışma kampı’nda Dardanel fabrikası 40’a yakın işçide COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine işçileri 14 gün süreyle fabrikada tutma kararı aldı. Evlerinde karantinada olan ve izinde olan işçiler de dahil olmak...

Şükûfezâr online erişimde

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, imtiyaz sahibi ve tüm yazarları kadın olan, ilk kadın dergisi olarak bilinen, eski harfli Türkçe dergi Şükûfezâr’ı (1886) çevrimiçi ortama aktararak erişime açtı. Kimi kaynaklarda...

Sürgündeki sanatçının hazin ölümü

İstanbul’da sürgünde yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu vefat etti. İran Tebriz’de doğan ve Azerbaycan’da konservatuvar eğitimi alan Murtezaoğlu, İran Ehl-i Hak Alevilerinin müziğini caz formatıyla buluşturmuş ve Türkiye’de...

‘Kuru hava virüslerin yayılımını artırıyor’

Yeni bir araştırmaya göre kapalı alanlanlardaki havada belirli bir miktar bağıl nem bulunması virüslerin bulaşma oranını “Ciddi bir şekilde etkiliyor.” Hindistan’daki CSIR laboratuarından Sumit Kumar Mishra ve Almanya’daki Troposferik Araştırmalar Leibniz...