Jiraslan Kagazezhev

1 yazı

Çerkesler ve Yahudiler

Yahudiler, Kafkasya’da yaşayan en eski halklardan biridir, geçmişi 2.500 yıl öncesine dayanır(1). Etnik özelliklerine göre (tarihsel, jeopolitik, dinsel, kültürel, psikolojik vb.), Kafkasya Yahudileri Batılı ve Doğulu Yahudiler arasında bir ara halkadır....