Ahmet Ju

1 yazı

Çerkes sağcılaşmasına BK’cılık üzerinden bir itiraz

Çerkeslerin diasporada varoluş mücadelesinde onlara iki büyük anlatı eşlik etti. Daha doğrusu “Soğuk Savaş” bizlere iki mektup yolladı. Birisi, Birleşik Kafkasyacılık (BK), diğeri Dönüşçülük (Dönüş) ile ilgiliydi. Elbette her iki anlatı da...