Mahir Özkan

42 yazı
Artvin İli Makriyal / Noğedi (Kemalpaşa ) ilçesinde 1978 yılında dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Felsefe Öğretmenliği Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. 2008-2011 tarihleri arasında Agos gazetesinde yayınlanan öyküleri 2014 Eylül'ünde 'Hemşin Öyküleri' adıyla Aras Yayıncılık tarafından yayınlandı. 2016'da Hemşince çevirisini yaptığı Küçük Prens, 'Bidzig Pirens' adıyla yine Aras Yayıncılık tarafından yayınlandı. Derlemelerini Uğur Biryol'un yaptığı İletişim Yayınları tarafından yayınlanan 'Karardı Karadeniz' ve 'Karadeniz'in Kaybolan Kimliği' adlı kitaplara makaleleri ile ve Leyla Çelik ile Elif Yıldırım'ın derlediği, Nika Yayınları tarafından yayınlanan 'Yeşilden Maviye Karadeniz'den Kadın Portreleri' adlı ortak kitaba bir öyküsü ile katkıda bulundu. 2009-2014 yılları arasında Norradyo adlı internet radyosunda 'Hemşin Öyküleri' adlı bir program hazırlayıp sundu. 2014 yılında bu yana yayınlanan Gor dergisinin yayın ekibinde yer alıyor. Evli ve bir kız çocuğu babası.

İzmit’in Hemşinli Köyleri

Hemşinliler, Hemşin Prensliği 1480 yılı civarı Osmanlı egemenliğine girdikten sonra bölgeden birçok yere göç ederek yayıldılar. Hemşin’in sınır ve yakın bölgelerine yaşanan göçler olduğu gibi Hemşin’den çok uzak bölgelere de göçler...

Çayeli Raşot’ta Yaşayan Hemşince

Hemşinliler ve Hemşince çalışmalarında sıkça karşılaştığımız Batı Hemşin-Doğu Hemşin ayrımı dilin konuşulması / konuşulmaması ölçütüne dayanır. Doğu grubu dediğimiz Artvin ili Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde yaşayan Hemşinliler Hemşin Ermenicesi konuşurken,...

Hemşincenin kitabı! Hemşince üzerine yapılan çalışmalar

Hemşince ile ilgili bilgilere ilk olarak bölgeyi gezen seyyahların notlarında rastlıyoruz. Bijişkyan Pontus kitabında Hemşinlilerin Sürmene köylerinde (Araklı Karadere olmalı. O zamanlar Sürmene’ye bağlı) şehirlilerin konuştuğundan farklı olan bir Ermenice konuştuğunu...

Hemşinli adaylar ve halkların temsili

Ülkemizde yaşayan halkların kimlikle ilgili hakları konuşulduğunda ortaya atılan meşhur bir söz vardır: “Kürtler bu ülkede her şey olabiliyor. Cumhurbaşkanı, başbakan oldular.” Bu söze karşı söylenen başka bir söz de en...

Gerçekliği enkaz olmaktan kurtarmak!

Doğruluk ve gerçeklik Bilgi felsefesinin en temel sorusu, doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olup olmadığıdır. Bu soruya yanıt aramanın ilk adımı ise doğruluk ve gerçeklik kavramlarının ayrımlarını yapmaktır. İnsanlar günlük yaşamlarında çoklukla bu...

Seçimler yaklaşırken

Türkiye’de neredeyse bütün seçimlere “bu kader seçimi”, “köprüden önce son çıkış”, “ölüm-kalım seçimi”, “önümüzdeki yüzyılı belirleyecek seçim” vb. sözlerle büyük bir yol ayrımında olduğumuz duygusu içerisinde giriyoruz. Önümüzdeki seçimler için de...

Türkiye’deki Hıristiyan Hemşinliler

Trabzon İmparatorluğu’na bağlı özerk bir bölge olan Hemşin, 1484 yılında ortadan kalktı ve bölge Osmanlı egemenliğine girdi. Bu tarihten sonraki Osmanlı vergi kayıtlarından da anlaşılacağı üzere ele geçirildiğinde bölge halkının tamamına...

14 Kasım 1944 Sürgünü ve Hemşinliler

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyetler Birliği, cephe gerisinin ve sınırların güvenliği gerekçesiyle birçok sürgün gerçekleştiriyor. Benzer önlemler ABD tarafından da alınıyor ve yaklaşık 120 bin Japon toplama kamplarına kapatılıyor. Sovyetler Birliği’nde...

Asimilasyon, reasimilasyon ve Hemşinliler

Sinan Özbek, asimilasyon üzerine yazdığı makalede; bir halkın, onu kendi başına bir halk olarak tanımlamayı gerektiren üç özelliğini, yani dilini, geleneğini ve kendine has hukuk sistemini kaybettiğinde asimile olmuş kabul edilmesi...

Ya asimilasyon ya anadilinde öğretim!

Yeni bir eğitim öğretim yılının başında yeniden anadilinde eğitim meselesi gündeme geldi. Son yıllarda anadili meselesi bildiğiniz gibi seçmeli anadili dersleri ile gündeme geliyordu. Ancak bu konuda ortaya çıkan pratik, anadilinin...