Mahsuni Gül

3 yazı

İstanbul Darülfunun’da iskân edilen Dağıstan muhacirleri (3. Bölüm)

“İstanbul Darülfunun’da iskân edilen Dağıstan muhacirleri nüfus defteri”, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunmuştur. Bu nüfus defterinin tarihi Hicri 04.04.1278’dir. Belgenin Osmanlıca aslından çevirisini Hogat Şaban yapmıştır. (Bitti)

Ladik’te iskân olunan Rumeli muhacirin-i Çerakisesi defteri

“Ladik’te iskân olunan Rumeli muhacirin-i Çerakisesi defteri” adlı bu belge, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı’nda bulundu. Kitaplıkta deftere dair şu bilgilere yer verilmiştir: Ladik’te iskan olunan Rumeli muhacirin-i Çerakisesi...

Hatay politikası

Şimdiye dek Hatay politikası üzerine çok şey yazılıp çizildi elbette. Bu makalede ise Hatay politikası ekseninde Genelkurmay Arşivi’nde bulunan kimi belgeler aktarmakla yetinilecek. İlk olarak yer verilecek belge MAH tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na...