Mahsuni Gül

1 yazı

Ladik’te iskân olunan Rumeli muhacirin-i Çerakisesi defteri

“Ladik’te iskân olunan Rumeli muhacirin-i Çerakisesi defteri” adlı bu belge, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı’nda bulundu. Kitaplıkta deftere dair şu bilgilere yer verilmiştir: Ladik’te iskan olunan Rumeli muhacirin-i Çerakisesi...