Maral Dindar

1 yazı

Vartavar kutlandı

Ermeni Kilisesi’nin beş önemli yortusundan biri olan Vartavar, bu sene 11 Temmuz Pazar günü kutlandı. Kökeni binlerce yıl geriye, çoktanrılı dönemlere uzanan bu bayram hep temmuz ortalarında yapılır. İsmi, Ermenicede gül anlamına...