Dr. Murat Özveri

12 yazı
1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda “Ekonomik Kriz Koşullarında Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Uyarlama Sorunu” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında aynı bölümden “Türkiye’de Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sistemin Sendikalaşma Üzerine Etkisi (1983-2009)” başlıklı doktora tezini vererek mezun oldu. Tez, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen 2012 yılı Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’nü aldı. 1990 yılında başladığı Selüloz-İş Sendikası Genel Merkezi Hukuk Müşavirliği görevini sürdürmekte, Kocaeli Barosu’na bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır. 2004 yılında yayımlanmaya başlayan 3 aylık-hakemli Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmektedir. Çalışma yaşamına ilişkin bazı çalışmaları kitap olarak yayımlandı; tebliğleri, makaleleri, çeşitli dergi ve kitaplarda yer aldı.

Deprem ve iş hukuku

Hepimiz için büyük bir acı kaynağı olan depremin yarattığı acıları işçiler açısından daha da büyütmemek için bugünden harekete geçmek zorunludur. İşçiler açısından depremin etkisine karşı neler yapılması gerektiğini başlıklar halinde sıralamak...

İşten çıkartmalar yasaklanmalıdır

Koronavirüs salgını iş hukuku açısından “zorlayıcı sebep”tir. 4857 sayılı İş Yasası, zorlayıcı sebepleri işçi ve işveren açısından ayrı ayrı düzenlemiştir. Dr. Murat Özveri Koronavirüs salgını iş hukuku açısından “zorlayıcı sebep”tir. 4857 sayılı İş...

“Üçü beşi bırak, Gogune’yi bana verecen mi?”

“Pantolon yırtmaca”, “ara kesti”, “harimole”, “eller yukarı”, “lalenpe lülenpe kındrabiç”, oynadığımız oyunlardı. Oyuncak bilmezdik. Köyümde annesi babası Almanya’da işçi olarak çalışan bir arkadaşımın dışında oyuncağı olan hiç kimse yoktu. Köydeki tek bisiklet,...

Uzunyayla’da artık ‘Çerkes Buğdayı’ yok

Ekmeklerin kalitesinin konuşulduğu bir sohbette, yaşlı bir teyze iç çekerek anlatmıştı: “Nerde benim gençliğimde köyde yaptığımız ekmekler. Son güze kadar beklerdik, Çerkes buğdayı gelecek diye, Çerkes buğdayı geldiğinde buğdayı önce eler,...

Haksızlığın meşrulaşması ve haksızı adlandırma sorunu

Dışarıdan bakınca herhangi bir insandan farkı yok. Hatta fazlalıkları var. İyi bir evi, lüks bir arabası, bankada parası var. Çevresinden saygı, itibar görüyor. Akşam evine gittiğinde çocuklarına sarılıyor, onların varsa ödevlerini...

Ekonomik kriz ve kadınlar

Ülkenin içerisine girdiği ve hızla derinleşen ekonomik kriz çok önemli. Ahir ömrünün ortalama her beş yılında krizleri yaşamış biri olarak ciddi anlamda çok korkuyorum. Yaşadıklarımdan biliyorum ki bırakın krizi, kriz sözcüğü çıktığı...

Sermaye ve Hukuk

15 Mayıs 2019 tarihinde TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı yapıldı. Bu toplantıda yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, insan hakları, akademik özgürlük, liyakat, ifade özgürlüğü vurgusu yapıldı. Üstelik bu kavramlarla ekonomi bağlantısı...

1 Mayıs gelecektir

1982 yılı 1 Mayısı; 12 Eylül darbesinin ülkenin üzerine kâbus gibi çöktüğü günlerden biri. Hava güneşli, ılık bir rüzgâr esiyor. Beş üniversite öğrencisi Belgrad Ormanları’nın girişinde minibüsten inip ormanın içlerine doğru...

İş kazalarını kazıyın, altından iş cinayeti çıkar

Çalışmak, iş ve meslek sahibi olmak kapitalist üretim sürecinde kutsanan bir statüdür. İş sahibi olmak toplumsal aidiyetin merkezinde yer almaktadır. İş ve meslek eksenli sosyal kimlikler aracılığıyla birey toplumda kabul görmekte,...

Geç Kalmış 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması

Emboli atmış, hastanede yatıyordu. Güncel hafızasını yitirmişti. Etrafındaki kimseyi tanımıyordu. Birden yatağından doğruldu, kalkmaya çalıştı. Doktor yeğeni, “Nereye gidiyorsun yenge” diye sordu. O, soruya şaşırmış bir şekilde, “Hamur taşacak, yarın tırpancı...