Mükremin Öner

2 yazı

“Adigaghe” Evrensel Değerler Sistemidir

Çerkesler için “ADİGAGHE” çok önemli bir kavramdır. O kadar ki, Çerkesler’de; bireysel, aile ve sosyal hayatın düzenlenmesinde ve yaşanmasında birinci derecede etkendir. Yani “ADİGAGHE” bir bakıma Çerkesler’in (Kafkas Halklarının) düşünce ve yaşam tarzıdır, denilebilir. ADİGAGHE’nin...

Çerkes Toplumunun “Önder” Sorunu

Âdemoğlu yaratılışının gereği duyduğu toplu halde yaşama ihtiyacından dolayı var olduğundan bu yana sosyal bir olgu içerisinde yaşaya gelmiştir. Toplu yaşamın gereği olarak da; öne çıkardığı liderleri, önderleri olmuştur. Olmaya da devam edecektir....