Nart Savsur

1 yazı

Kafkas Diasporası Yayınlarından Seçmeler Nisan 2013

Çerkes toplumu üzerine notlar Çerkes milli sorunu ve çözüm yolları Yabancılaşma ve egemen güçler (4. Tez) Yabancılaşmayı egemen sınıfların çıkarlarının bir gereği gibi ele alan ve çözümü yine bu sınıflara karşı tüm emekçi kitlelerin...