Özlem Aydemir

3 yazı

Bağlarbaşı’dan Uzunyayla’ya bozkırın çağrısı

-Sevgili Sebahattin; seninle ilkgençlik yıllarımızdan beri tanışıyoruz. Yolu İKKD’den, namı diğer Bağlarbaşı’ndan geçen hemen herkesle hasbihal etmiş, çok sevilen birisin. Radikal bir kararla uzun yıllarını geçirdiğin şehri, temposunu, sosyal çevreni bıraktın, İstanbul’dan ayrılıp baba...

Скульптурэм и гъэпсыкIэр гъащIэм теухуащ

“Гъуазджэм нэхъ куууэ ухэплъэмэ, зы цlыхум и lэдакъэщlэкl щlыкlэщ. И гупсысэр, и гур, и псэр къызыпкърыщ лэжьыгъэщи, и lэри хуэlэсэщ. Гъущlапщэ Арсен къыщысцlыхум, и lэщlагъэмрэ зэфlэкlымрэ наlуэу си нэгу щlэкlащ. Ар и...

‘Hayat Ağacı: Yaşam ve ölümün sarmalı

“Sanat, en yoğun bireysellik biçimidir. Elin, bilincin, yüreğin bir aradalığında özgün bir yapıtla insanın kendini taşırmasıdır. Arsen Gushapsha’yı izlerken onun yapıtıyla nasıl bütünleştiğini gördüm. Kırk dereceyi bulan sıcağın altında taşa oyduğu...