Pakrat Estukyan

1 yazı

Bir soykırım çözümlemesi

1915 yılında Osmanlı yönetiminin, özellikle İttihat ve Terakki Partisi’nin tasarladığı, kelimenin gerçek anlamıyla etnik temizlikti. Bir yandan Balkan bozgunu, Yunanistan’ın istiklaline kavuşması, diğer yandan Kafkasya Müslümanlarının ülkenin doğu vilayetlerine doğru geri...