Rahmi Tuna

5 yazı

“Vase” nasıl “mehir”e dönüştü?

Av. Tuma Rahmi Tuna Vase konusunda gerçek bir değerlendirme yapmak için avcılık döneminden başlamamız gerekir. Toplumlar henüz toprak mülkiyetine geçmemiş ve sınıfsal farklılaşma oluşmamıştı avcılık döneminde. Avcılık dönemine dair ilginç bir adet...

Hukuki Yorum: “Kafkasya Çerkeslerin vatanıydı”

Komite’nin, 21 Aralık 2012 tarihinde kendisine yapılan başvuru üzerine Suriye’de yaşayan Çerkeslerin anayurdu olan Kafkasya’ya dönmeleri ile ilgili olarak red cevabı vermiş olduğunu yazılı kaynaklardan öğrendik. Bu cevabın gerekçesi, Suriye’de yaşayan Çerkeslerin...

Uluslararası Hukuka göre Göç, Sürgün, Soykırım ve 21 Mayıs 1864 (2. Bölüm)

Osmanlı’nın Kafkas halklarını şu veya bu şekilde kullandığı bir hakikattir. Gerektiği ve istendiği zaman yardıım yapmamış ve yaptırılmamıştır.   Osmanlı İmparatorluğunun Tavrı   Osmanlını tavrını belirleyen faktörleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:   1- Kafkasya ve Orta Asya üzerinde Çarlık Rusyası ile bir...

Uluslararası Hukuka göre Göç, Sürgün, Soykırım

1800’lü yıllarda İngiliz Hükümeti; Romanya, Bulgaristan, Kafkasya ve Afganistan çizgisinden geçen güvenlik hattıyla İpek Yolu’nu ve Hindistan’a giden su yolunu politik hedef haline getirmiştir.  Buna karşılık Çarlık Rusyası, Azak Denizi’nden başlayan ve...

Adıge Xabze

Wunafe “Karar Toplantısı”  Xabze Toplumunda çıkan sorunların çözülmesi için, yargı mekanizmasına gidilmeden önce çıkan sorunun görevlendirilmiş, yani seçilmiş Thamadeler aracılığıyla çözümüne önem verilmiştir. Pozitif anlamda mahkemelerin var olduğu devlet ve toplum şekillerinde bile Xabze toplumu sorunları öncelikle wunafe ile çözmüştür. Bu...