Rahmi Yağmur

1 yazı

Göç mağduru Rusya Kürtleri

Sovyetler Birliği tarafından 1989’da Don Kazaklarının yaşadığı Krasnadar bölgesine göç ettirilen Kürtler, tüm zorluklara rağmen gelenek ve göreneklerini sürdürüyor. (..) Devlet kayıtlarına göre halen Krasnadar bölgesinde 6 bin Kürt yaşıyor, gayri resmi...