Samir Hotko

10 yazı

Sadzlar-Cigetler

Abazin alt-etnosunun kökeni ve tarihsel-kültürel portresi 1- Güney yamaç Abazin topluluklarının meskûn olduğu yerler L.Y. Lyülye’nin, Y.D. Felitsin’in haritaları, 1847 tarihli Kavkazskiy Kray haritası, 1843 tarihli Abhazya Kvartirnaya (idari harita-ç.n.) haritası verileri esas...

‘Sancak-Şerif’ veya ‘Deliberti’ (Çerkes bayrağının kökeni problemi)

Özet: XIX. yy’ın 30’lu ve 40’lı yıllarında Kuzeybatı Kafkasya Adige halkı, artan dış tehdit arka planında hızlı bir siyasi konsolidasyon aşaması geçirdi. İlk defa olarak Kuran üzerine milli ant (Düşmanlığa son...

Çerkes tarihinde deniz

Deniz faktörü, dağlık coğrafya ile birlikte Adige etnosunun oluşmasında tayin edici rol oynadı. Kuzeybatı Kafkasya sahasındaki etnik sürecin karakteri, Karadeniz-Akdeniz havzası üzerinden Çerkes ülkesini etkileyen kültürel ve medeniyetsel vektörler hesaba katılmadan...

Adigeler ve Kafkasya halkları

“Avrupalıların ait olduğu bir beyaz ırk var. Bu ırkı Kafkas ırkı olarak adlandırmak gerekiyor, çünkü bu ırkın en kadim ve temiz temsilcileri Kafkasya’nın yerli halklarıdır.” Johann Friedrich Blumenbach (1750-1840) Kafkas ırkı diye...

Cenevizliler Çerkesya’da (1266-1475) (2. Bölüm)

Grek tacirleri piyasadan çıkaran İtalyan tacirler, 1266 yılından itibaren Zih tahıl ticaretini tekelleştirdiler. Özellikle İtalyanlar zamanında Karadeniz havzasında tahıl ticareti büyük boyutlara ulaştı.⁶ᵒ Zihya’dan Venedik tahıl ihracatı, Aziz Marko Cumhuriyeti’nin Karadeniz’e...

Spartokidlerin kökeni

Adige tarih yazıcılığında Bosfor Krallığı konusu her zaman en az tartışılanlar arasında kaldı. Keza, Adigelojinin birçok diğer araştırma perspektifinde olduğu gibi, bu konuya ayrılan ilk ve tek özel araştırma da, Nalçik’in,...

Cenevizliler Çerkesya’da (1266-1475) (1. Bölüm)

Çerkesya’nın XIII-XV. yy. tarihi, önceki döneme kıyasla çok daha ayrıntılı biliniyor. Bu bilinirliği, önemli ölçüde bu dönemin İtalyan yazarlarına borçluyuz. XIII-XV. yy’larda Çerkesya hakkında yazan İtalyan yazar grubunun içinde özellikle Ceneviz...

Abazin köyleri

Hotko Samir, “Çerkesya’nın Keşfi” adlı eserinde, Çerkesya-Rusya savaşları sürecinde, Rus Çarlığı arşiv kayıtlarında bahsi geçen köyleri listeler halinde göstermiştir. Eserin içinde geçen “Abazin köyleri” listesi aşağıda verilmiştir. Tambukayevlerin aulu (aul-Kafkasya’da kullanılan, Tatarca...

Krasnodarlı yazarların kaleminden: Adigelerin tarihi

“Adım adım düzlüklerden dağ eteklerine, dağ eteklerinden dağlara, dağlardan deniz sahiline, milyonluk dağlı nüfus tüm felaketleri, korkunç yoklukları, açlık ve kitlesel hastalıkları yaşadı, denize ulaşınca da Türkiye’ye göç ederek canını kurtarma...

Rusya’ya karşı Çerkes direnişi

Tarih yazımı açısından görünüm Rusya İmparatorluğu’na karşı Çerkeslerin gösterdiği direnişin tarihinde, tüm halkın da kahramanlığı sayesinde dünyanın en güçlü ordularından birini askeri yetenekleriyle yüz yıl boyunca durduran pek çok büyük liderin adı...