Hotko Samir

14 yazı

Sadzlar-Cigetler 3. Bölüm

Abazin alt-etnosunun kökeni ve tarihsel-kültürel portresi Ş.D. İnal-ipa, Sadzların torunu Gagralı yaşlı Smail Mkalba’nın görüşünü ortaya koyuyor: “Atalarım Sadzdılar, Çerkestiler, bu aynı şey değil mi?” Mkalba’nın dedesi Böhuh 155 yıl yaşamıştı ve...

Çerkesya tarihinde 1796 yılı

Karşıt siyasi stratejilerin hayata geçirilmesi Bilgi notu: Bu makale Çerkesya’yı, iç siyasi tarihinde önemli bir kilometre taşı olan 29 Temmuz 1796 tarihli Bziyuk Savaşı’na götüren siyasi ve sosyal krizlerin incelenmesini hedefler.  Daha XVII....

Çerkesya’da ‘Kara Ölüm’

Avrupa tarih yazıcılığında “Kara Ölüm” şeklinde sembolik bir isim alan (XVII. yüzyılda), 1346-1353 yılları arasındaki büyük veba pandemisi, Çin’den İngiltere’ye kadar uzanan sahada 50 milyondan fazla insanın hayatını söndürmüştür. Bu sayıdan Avrupa’nın...

Sadzlar-Cigetler 2. Bölüm

Abazin alt-etnosunun kökeni ve tarihsel-kültürel portresi 1633’ten 1650 yılına kadar Mingrelya’da yaşamış olan A. Lamberti’nin ifadesiyle, “Abhazlar veya Abasklar yönünden sınır, yerlilerin Kodor dediği (Coddors) nehirden geçer”. Devam ediyor: “Aynen Fazis’in Mingrelya’yı...

Sadzlar-Cigetler

Abazin alt-etnosunun kökeni ve tarihsel-kültürel portresi 1- Güney yamaç Abazin topluluklarının meskûn olduğu yerler L.Y. Lyülye’nin, Y.D. Felitsin’in haritaları, 1847 tarihli Kavkazskiy Kray haritası, 1843 tarihli Abhazya Kvartirnaya (idari harita-ç.n.) haritası verileri esas...

‘Sancak-Şerif’ veya ‘Deliberti’ (Çerkes bayrağının kökeni problemi)

Özet: XIX. yy’ın 30’lu ve 40’lı yıllarında Kuzeybatı Kafkasya Adige halkı, artan dış tehdit arka planında hızlı bir siyasi konsolidasyon aşaması geçirdi. İlk defa olarak Kuran üzerine milli ant (Düşmanlığa son...

Çerkes tarihinde deniz

Deniz faktörü, dağlık coğrafya ile birlikte Adige etnosunun oluşmasında tayin edici rol oynadı. Kuzeybatı Kafkasya sahasındaki etnik sürecin karakteri, Karadeniz-Akdeniz havzası üzerinden Çerkes ülkesini etkileyen kültürel ve medeniyetsel vektörler hesaba katılmadan...

Adigeler ve Kafkasya halkları

“Avrupalıların ait olduğu bir beyaz ırk var. Bu ırkı Kafkas ırkı olarak adlandırmak gerekiyor, çünkü bu ırkın en kadim ve temiz temsilcileri Kafkasya’nın yerli halklarıdır.” Johann Friedrich Blumenbach (1750-1840) Kafkas ırkı diye...

Cenevizliler Çerkesya’da (1266-1475) (2. Bölüm)

Grek tacirleri piyasadan çıkaran İtalyan tacirler, 1266 yılından itibaren Zih tahıl ticaretini tekelleştirdiler. Özellikle İtalyanlar zamanında Karadeniz havzasında tahıl ticareti büyük boyutlara ulaştı.⁶ᵒ Zihya’dan Venedik tahıl ihracatı, Aziz Marko Cumhuriyeti’nin Karadeniz’e...

Spartokidlerin kökeni

Adige tarih yazıcılığında Bosfor Krallığı konusu her zaman en az tartışılanlar arasında kaldı. Keza, Adigelojinin birçok diğer araştırma perspektifinde olduğu gibi, bu konuya ayrılan ilk ve tek özel araştırma da, Nalçik’in,...