Samir Hotko

4 yazı

Cenevizliler Çerkesya’da (1266-1475) (1. Bölüm)

Çerkesya’nın XIII-XV. yy. tarihi, önceki döneme kıyasla çok daha ayrıntılı biliniyor. Bu bilinirliği, önemli ölçüde bu dönemin İtalyan yazarlarına borçluyuz. XIII-XV. yy’larda Çerkesya hakkında yazan İtalyan yazar grubunun içinde özellikle Ceneviz...

Abazin köyleri

Hotko Samir, “Çerkesya’nın Keşfi” adlı eserinde, Çerkesya-Rusya savaşları sürecinde, Rus Çarlığı arşiv kayıtlarında bahsi geçen köyleri listeler halinde göstermiştir. Eserin içinde geçen “Abazin köyleri” listesi aşağıda verilmiştir. Tambukayevlerin aulu (aul-Kafkasya’da kullanılan, Tatarca...

Krasnodarlı yazarların kaleminden: Adigelerin tarihi

“Adım adım düzlüklerden dağ eteklerine, dağ eteklerinden dağlara, dağlardan deniz sahiline, milyonluk dağlı nüfus tüm felaketleri, korkunç yoklukları, açlık ve kitlesel hastalıkları yaşadı, denize ulaşınca da Türkiye’ye göç ederek canını kurtarma...

Rusya’ya karşı Çerkes direnişi

Tarih yazımı açısından görünüm Rusya İmparatorluğu’na karşı Çerkeslerin gösterdiği direnişin tarihinde, tüm halkın da kahramanlığı sayesinde dünyanın en güçlü ordularından birini askeri yetenekleriyle yüz yıl boyunca durduran pek çok büyük liderin adı...