Sefer E. Berzeg

9 yazı

Kayaya Tırmanan Atlı

Sefer E. Berzeg Maykop kentinden kuzeye doğru otuz kilometre giderseniz Şhaguaşe ırmağının kıyısında büyük bir kaya görürsünüz. Devrilmiş bir yumurtayı andıran bu kayaya kimi “Çerkes Kayası”, kimi de “Kazak Kayası” der. Doğrusunun...

Türkiye Diasporası Yayınlarından Seçmeler Ocak 2012

1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşında Kuzey Kafkasya ve Sürgündeki Kafkasyalılar* (2. Bölüm) 1876-77 yıllarında tüm Avrupa basınında, Panslavist Çarlık propagandasının oluşturduğu, genellikle haksız bir Türk ve Çerkes düşmanlığı göze çarpmaktadır....

Türkiye Diasporası Yayınlarından Seçmeler Mart 2012

1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşında Kuzey Kafkasya ve Sürgündeki Kafkasyalılar* Gerçekten Osmanlılar ile onları izlemek zorunda kalan önemli sayıda Abhaz göçmeni 1 Ağustos günü Oçamçıra’yı deniz yoluyla boşalttılar. Osmanlı ordusunda...

Türkiye Diasporası Yayınlarından Seçmeler Şubat 2012

1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşında Kuzey Kafkasya ve Sürgündeki Kafkasyalılar Kafkasya Kıyılarına Çıkarılması ve Abhazya’da Ayaklanma Çerkes göçmenlerinin oluşturduğu gönüllü süvari birliklerinin asıl büyük kitlesi Balkanlar’da ve Anadolu’nun Kafkasya sınırlarında Ruslara...

Türkiye Diyasporası Yayınlarından Seçmeler – Aralık 2011

Kafkasya Gerçeği Dergisi Kafkasya Gerçeği dergisi 1. sayısında yayınlanan yazı: 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşında Kuzey Kafkasya ve Sürgündeki Kafkasyalılar Çerkesler’in kitleler halinde anayurtları Kafkasya’dan sürülmesi (1864) ve Anadolu ile Balkan ülkelerine...

Kafkas Diyasporası Yayınlarından Seçmeler – Nisan 2011

“Gerek Kafkasya’daki ve gerekse Anayurt dışındaki Adige aydınları arasında öteden beri Kabardey Adige leh­çesini tek edebî dil olarak kabul etme yolunda kuvvetli bir temayül mevcuttur. Ürdün ve Suriye’deki Adigeler arasında da...

Kafkas Diyasporası Yayınlarından Seçmeler – Mart 2011

Adige-Çerkes Alfabesinin Tarihçesi   I. Bölüm Kuzey Kafkasya’da Öteden beri Kuzey Kafkasya kültürünün en güç ve karışık problemlerinden birisi de yazı ve alfabe meselesidir. Bilindiği üzere Kuzey Kafkasyalılar ve bu meyanda Adigeler son yüzyıl içerisinde Arap,...

“Çerkes Soykırımını Anma Olimpiyatları” 

Kafkasya’nın Çerkesya bölgesi, yüz yıl süren bir savaş döneminin sonunda, 1864 yılında Rusya imparatorluğu tarafından işgal ve kolonize edilmişti. Bu dönemde, Batı Kafkasya halkını oluşturmakta olan 1.500.000’den fazla Çerkes (Adıgeler, Abazalar ve Vubıhlar) köyleri ve ekinleri yakılıp açlığa...

Sürgünde Doğmuş Bir Kafkas Şairi

SEYIN TIME (Hüseyin Şem’i Tümer)1875-1962    Önsöz  Seyın Time (Hüseyin Şem’i TÜMER) nin İlahiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesini bitirdiği ve ilk resmi görevine başladığı yıllar Meşrutiyetin ilk yıllarına rastlamaktadır. Bu dönem; Anavatan­larından sürülen Çerkeslerin önde gelen aydınlarının bir araya gelerek genç kuşaklarına, ana dillerini,...