Selçuk Sol (Sımsım)

33 yazı

Abhazya’da 1810-1823 arası dönem

Seferbey (Georgiy) dönemi Seferbey (Georgiy) Çaçba döneminde (1810-1821) Abhazya’daki merkezi iktidar çok zayıflamış, eski iç çatışmalar yeniden patlak vermişti. Rusya tarafından tüm hükümdarlık haklarına sahip kılınan Seferbey ülke içi siyasi durumu...

Savaş öncesi Abhazya-Diaspora ilişkileri (1989-1992) 2. bölüm

Uluslararası Abhaz-Adığe Halkları Festivali 18 Temmuz 1992’de Sohum’da Uluslararası Abhaz-Adiğe Halkları Festivali başladı. 18-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen festivale ABD, Almanya, Arnavutluk, Suriye, Türkiye, İsrail ve diğer ülkelerden Abhaz diasporasının temsilcileri, ayrıca...

Savaş öncesi Abhazya-Diaspora ilişkileri (1989-1992) I.Bölüm

  1989 yılı içerisinde Abhazya-Diaspora ilişkilerini daha düzenli hale getirmek için Abhazyalı bazı vatanseverlerin öncülüğünde “Gönüllü Demografya Fonu” adı verilen bir sivil toplum örgütü kuruldu.¹ İlk olarak başkanlığa Rajden Xikuaba, sonra Givi...

Abhazya-Gürcistan Savaşında Kültürel Soykırım

1992-1993 Abhazya-Gürcistan savaşında işgal edilen yerlerde etnik temizliğin yanı sıra, kültürel soykırım politikası da uygulanıyordu. Abhazya’nın tarih ve kültür abideleri imha edildi. Bu yasadışı eylemin vahşi amacı açıkça ortadaydı: Abhaz halkını...

Abhazya Savaşında Gönüllüler Hareketi

  Gürcistan Devlet Şurası (GDŞ) ordusunun Abhazya’yı işgali, eski Sovyetler Birliği’nin birçok bölgesinde ve dışında insanların öfke ve protestosuna neden oldu. Savaşın başladığına ilişkin haberleri, özellikle Kuzey Kafkasya’nın (KK) kardeş halkları yüreklerinde...

Abhazya’da 1877-1917 arası dönem

         1877 İsyanı sonrası “Suçlu Halk” yaftası 1877 yılında Abhazya’da yaşananlardan dolayı Gudauta ve Kudrı (Kodor) topraklarında yaşayan tüm Abhaz halkı “suçlu” ilan edildi. Bazı üst sınıf temsilcileri hariç, Abhazların...

Keleşbey dönemi (7)

  Keleşbey’in katili kimdi? Keleşbey’in öldürülmesi hadisesi uzun yıllardır tartışılan ve birçok belgede farklı zanlıları suçlayan iddialar ile doludur. Biz burada hadiseyi farklı kaynakların ışığında tekrar gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere Rus tarih literatüründe uzun...

Keleşbey dönemi (6)

  Hükümdarın ölümü ve hanedanlık içindeki karışıklıklar 1808 yılının 2 Mayıs gecesinde Abhazya hükümdarı Keleşbey, Sohum Kale’deki sarayının girişinde kendisine birkaç defa ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış ve ardından kılıçlı saldırıyla öldürülmüştür. Abhaz Hükümdarı...

Keleşbey dönemi (5)

  1806-1812 Rus Osmanlı Savaşı’nda Keleşbey’in “bekle ve gör” politikası 30 Aralık 1806 tarihinde III. Selim Rusya’ya savaş ilan etti.84 Bu savaşta Osmanlı için Kafkasya özel bir stratejik önem taşıyordu. Bu savaşta Çar...

Keleşbey dönemi (4)

Tayyar Paşa meselesi Babıâli, Keleşbey’in artan gücünden rahatsızdı.60 Sultan, savaş öncesinde Abhazya hükümdarını ortadan kaldırma ve geniş Sohum Koyunu, Karadeniz’in Kafkasya sahilindeki iki ana Türk üssü konumunda olan Poti ile Anapa arasında...