Dr. Selma Özgür

1 yazı

Pandemide kadın

COVID-19 pandemisinde kadın olmak konusu üzerine deneme yazmaya çalışacağım... Bir evin, o evdeki süregelen yaşantının getirdiği sorumlulukların çoğunu üstlenmek nedense kadına ait diye düşünülür. Kadın bir ‘Kişi’; ‘İnsan’; ’Birey’ olduğunu unutacak kadar...