Prof. Şhalaho Abu

1 yazı

Puşkin ve Çerkesler

XIX. yüzyılda Çerkesler dünya literatüründe geniş yer tutmuş, Rus edebiyatının önde gelen isimlerinin Çerkes temasının ses getirmesi konusunda azımsanmayacak çalışmaları olmuştur. A. Bestulev-Marlinski, A. Puşkin, M. Lermantov’ların sanatsal yapıtlarında, Kafkasya temel direk...