admin

212 yazı

İnguş Teip ve Aileri -1

 İnguş Teip ve Aileri -1 Kuzey-doğu Kafkasya halklarından olan İnguşlar; Çeçenler ile beraber büyük Waynakh grubunu oluştururlar. Çeçenler ve İnguşlar ortak bir geçmişe, dile ve aynı zamanda sosyal örgütlenmeye sahiptir. İnguşlar kendilerini “Ğalğay”...

Cambaza bak!

Cambaza bak! Bu yazı yayınlandığı sıralarda muhtemelen yerel seçim sonuçlarının hararetli tartışmaları yapılıyor olacak. Seçim sürecinin sonuna gelindiği bu günlere bakılırsa, seçim sonuçlarının tartışılması, sürecin kendisi kadar ilginç olacağı tahmin edilebilir. Her...

Kimse mazeretler manzumesi sıralamasın

Kimse mazeretler manzumesi sıralamasın Çerkes sürgünü ve soykırımı 21 Mayıs anma günü bu yıl bir çok dernek tarafından farklı programlarla yapıldı. En kalabalık olanı, KAFFED in merkezi olarak tekrarladığı İstanbul anması ile,...

KAFKASLILIK MI? ÇERKESLİK Mİ? – Mefewud Nartan

KAFKASLILIK MI? ÇERKESLİK Mİ? “Kafkaslılık mı, Çerkeslik mi?” sorularını kendimize sormadan önce Çerkeslerin uluslararası alanda nasıl tanımlandığına bir göz atmakta yarar var. Tarihi Çerkesya’nın kendi konumunu koruyamayışı, istilalar, sürgünler ve soykırımlar sonucu bölünmüş...

ЛЪАПСЭР ПСЭМ КЪЕДЖЭЖ

ЛЪАПСЭР ПСЭМ КЪЕДЖЭЖ Урысыдзэр зытеуагъэу МэшъIуэ лыгъэр зырадзыгъэу Iугъэгъуамэрэ гынымэрэ Къыздэуырэ къоджэ цIыкIум Зы пшъэшъэ цIыкIу къыдэчъыгъэу Зыдачъэрэри имыщIэу БэкIаерэ ар къэчъагъэу Игуы цIыкIуи зэIупчIагъэу Ермэлыми имышIапэу Зэрэм адыгэри ищIэу Зы къоджэ гъунэ Iухьагъэу Зэныбжьых пIоми хъунэу Къаз игъэхъоу зы пшъэшъэ цIыкIу Къоджэ гъунэм Iутыгъэти Мы...

Kırmızı Çizgiler

Kırmızı Çizgiler Bardağın dolu tarafına bakıp sevinmeli miyim yoksa boş tarafına bakıp hayıflanmalı mıyım bilemiyorum. Bilemiyorum dediğime bakmayın. Aslında tecahül-i arif yapıyorum apaçık. 21 Mayıs’taki bu darmadağınık hale ne düşündüğüm aşikar. Bilenler...

УНАГЪО Turhan Cankılıç

    УНАГЪО Еутых Турхьан   Адыгэм, Унагъо зыфиlорэ зэдгъашlэм, аш ипсэуычlэ, игъашlэ гъэпсычlэ, къыдгурыlоныш тедгъэпсахьыжыт.(унагъор) унэ lагъоу, къоджэгъунэгъум къашымынэу, чылагъом зэлъашlэрэ Хьачlэ кlуапlэу, зихьачlэшыпчэ lухыгъэу, еблагъэрэм зэрэфэшуащэу пэгъочlын зылъэчlырэр Ары. (унагъом) унашуэ илъырэп, я унашуэ...

Yas

Yas Bu yazı, yüz elli yıl önce Çerkeslerin yaşadığı, insanlık tarihinin gördüğü en trajik sonuçları olan Kafkas-Çarlık Rusya’sı savaşı ve sonundaki sürgün, ağır travmaları olan toplumsal bir mağduriyet olup; yüz elli yıldır...

HDP, Halklar ve Çerkesler-Mefewud Nartan

HDP, Halklar ve Çerkesler Bu yazıyı kaleme almadan önce yaptığım heyecanlı okumalardan sonra hangi cümle ile başlasam diye düşünüyordum ki, doğru cümleyi buldum. HDP heyecan verici bir parti. Kısa geçmişinde, kuruluşu ayrı bir heyecan,...

Malumun İlanı

Malumun İlanı Kırk yılını çok net hatırladığımız; otuz yılında da seçmen olarak içerisinde bulunduğumuz, cumhuriyet tarihinin en tartışılan seçimlerinden birini yaşadık. 30 Mart seçimleri geçip gitti ve nihayet ortalık duruldu biraz. Tansiyonlar...