Yaşar Güven

88 yazı
1958’de, Düzce Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde doğdu. 1980 yılında İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Üyesi olduğu Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) 50. yıl ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin (İKKD) 60. yıl Andaç çalışmalarının editörlüğünü yaptı. Her iki kurumun yönetim kurullarında görev aldı. Kurucusu olduğu firmada iş yaşamı devam ediyor. 2005 yılı aralık ayında yayın hayatına başlayan Jıneps gazetesinin kurulduğu tarihten itibaren yayın kurulu üyesi.

‘Daha güçlü bir devlet ve toplum için birlikte hareket edilmeli’

Abhazya’da; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin ortak proje hibe çağrısı kapsamında başvurusu yapılıp başarı ile sonuçlandırılan sosyal proje ekibinden Betül Erşan (Marşan) ile ‘Abkhaz Desk’ 2018-2019 hakkında çevrimiçi sohbet ettik. -Abhazya’ya neden...

Адыгабзэр синыдэлъфыбз, сиянэ къисIулъхьагъэ бзэр ары

-Эмэл ухэт? Хэтмэ уащыщ? -Хъущтмэ сящыщ, Бандырма къалэм епхыгъэ Пэнэхэс (Карачалылык) сыщыщ. Бурса къалэм сыщэпсэу. Илъэс 40 м къехъоу Бурса Хасэм сыщэлажьэ. НыбжьыкIэ купмэ, бзылъфыгъэ купмэ, хасэм изешакIо купмэ сящылэжьагъ. Илъэсищэу хэсэ...

Çerkes Mitolojisi – NARTLAR

Yaşar Güven -Anadiliniz yani Adığece geçmişiniz; ne zaman, nasıl -okuma yazma ve konuşma olarak- öğrendiniz? -Adığeceyi anadilim olarak öğrendim. Evimizde ve köyümüzde hep Adığece konuşuldu. Okuma-yazma öğrenip 2006 yılında KAFFED’in düzenlediği Anadil Eğitmeni...

Yayınlardan Seçmeler

Süreli Yayınlarımız - 35 Hazırlayan: Yaşar Güven Mızağe Dergi 2005 yılı Aralık ayında yayımlanmıştı gazetemiz Jıneps. O tarihte, Kafkas Dernekleri Federasyonu yayın organı Nart dergisi ile birlikte Çerkeslere dair iki süreli yayındık. Bir...

Yayınlardan Seçmeler

Süreli Yayınlarımız - 34 Ve sıra elimizde tuttuğumuz gazetede... İlk sayımızı 2005 yılı Aralık ayında yayımladık. Aylık gazete olarak başladık, öylece devam ediyoruz. Aksadığımız zamanlar oldu. 2007 yılı kasım ve aralık aylarında gazetemizi...

Yayınlardan Seçmeler / Süreli Yayınlarımız -33

Hazırlayan: Yaşar Güven Kafkasya Forumu İstanbul’da yayınlanan iki aylık siyasi dergi. İlk sayısı Kasım-Aralık 2005 yılında yayınlandı. İlk üç sayı periyodik, sayı 4 – 5 ortak sayı olarak Mayıs-Ağustos 2006’da, 6. sayı 2007’de...

DERSİM

  Kadim zamanlarda doğaya uyumlu yaşardı insanlar. Doğada var olanlardan beslenmenin, yararlanmanın bir yolunu bulurlardı. Doğanın kendini onarabileceği küçük müdahalelerle fazlasını elde ediyorlardı. Âşık Veysel demiş ya işte öyle; “Karnın yardım kazmayınan...

Yayınlardan Seçmeler

Süreli Yayınlarımız 29 Arşivimizde yer almayan iki dergi -Abrek (Şarkışla-Sivas) ve Özgür Kafkasya (Samsun)- ve arşivimizde mevcut Alaşara dergisi hakkında Kafkasya Bibliyografyası (Sefer E. Berzeg) kitabındaki bilgileri aktarıp Alaşara dergisi ile devam...

Yayınlardan Seçmeler- Süreli Yayınlarımız 28-1

Birleşik Kafkasya Konseyi Dergisi ve Birleşik Kafkasya Dergisi “Birleşik Kafkasya Konseyi (BKK) Haber Bülteni” olarak 1 Ocak 1995 tarihinde yayına başladı. Süreli yayınlar sayfamızda bültenleri –en azından bu araştırma için- kapsam dışı tutmuştuk....

Kfar Kama ve Amman

  ‘Gelin artık, düğünümüz var’ mesajını yolladığında, üstelik 6 ay öncesinden, ‘ne yapıp edip gitmeli’ diye düşünmüştüm. Mesaj sahibi; kadim arkadaşım Kfar Kamalı Lıuj Yakup. Geçmişe kısa bir yolculuk yaptım önce. 1980’li yıllar;...