Yaşar Güven

148 yazı
1958’de, Düzce Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde doğdu. 1980 yılında İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Üyesi olduğu Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) 50. yıl ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin (İKKD) 60. yıl Andaç çalışmalarının editörlüğünü yaptı. Her iki kurumun yönetim kurullarında görev aldı. Kurucusu olduğu firmada iş yaşamı devam ediyor. 2005 yılı aralık ayında yayın hayatına başlayan Jıneps gazetesinin kurulduğu tarihten itibaren yayın kurulu üyesi.

XASE TV

Yeni bir soluk, üstelik dinamik mi dinamik… Ezber bozan… Teknoloji çağına uyumlu ve olanakları kullanan… Fazlası için de mantalite olarak hazır… Çerkeslerin yaşamının her alanına (çok mu iddialı bu laf, bence değil)...

‘Daha güçlü bir devlet ve toplum için birlikte hareket edilmeli’

Abhazya’da; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin ortak proje hibe çağrısı kapsamında başvurusu yapılıp başarı ile sonuçlandırılan sosyal proje ekibinden Betül Erşan (Marşan) ile ‘Abkhaz Desk’ 2018-2019 hakkında çevrimiçi sohbet ettik. -Abhazya’ya neden...

Адыгабзэр синыдэлъфыбз, сиянэ къисIулъхьагъэ бзэр ары

Йащар Гьувэн -Эмэл ухэт? Хэтмэ уащыщ? -Хъущтмэ сящыщ, Бандырма къалэм епхыгъэ Пэнэхэс (Карачалылык) сыщыщ. Бурса къалэм сыщэпсэу. Илъэс 40 м къехъоу Бурса Хасэм сыщэлажьэ. НыбжьыкIэ купмэ, бзылъфыгъэ купмэ, хасэм изешакIо купмэ сящылэжьагъ. Илъэсищэу...

Çerkes Mitolojisi – NARTLAR

Yaşar Güven -Anadiliniz yani Adığece geçmişiniz; ne zaman, nasıl -okuma yazma ve konuşma olarak- öğrendiniz? -Adığeceyi anadilim olarak öğrendim. Evimizde ve köyümüzde hep Adığece konuşuldu. Okuma-yazma öğrenip 2006 yılında KAFFED’in düzenlediği Anadil Eğitmeni...

Süreli Yayınlarımız 35

Mızağe Dergi 2005 yılı Aralık ayında yayımlanmıştı gazetemiz Jıneps. O tarihte, Kafkas Dernekleri Federasyonu yayın organı Nart dergisi ile birlikte Çerkeslere dair iki süreli yayındık. Bir süre sonra Nart dergisi yayımını durdurdu. Arada,...

Süreli Yayınlarımız 34

Ve sıra elimizde tuttuğumuz gazetede... İlk sayımızı 2005 yılı Aralık ayında yayımladık. Aylık gazete olarak başladık, öylece devam ediyoruz. Aksadığımız zamanlar oldu. 2007 yılı kasım ve aralık aylarında gazetemizi basamadık. 2008 Eylül...

Süreli Yayınlarımız 33

Kafkasya Forumu İstanbul’da yayınlanan iki aylık siyasi dergi. İlk sayısı Kasım-Aralık 2005 yılında yayınlandı. İlk üç sayı periyodik, sayı 4 – 5 ortak sayı olarak Mayıs-Ağustos 2006’da, 6. sayı 2007’de son sayı...

Süreli Yayınlarımız 32

Nart dergisinden sonra, tarih sıralaması ile yer verdiğimiz süreli yayınlardan, arşivimizde olmayanlarla ilgili Kafkasya Bibliyografyası kitabındaki bilgileri aktaralım. Çağrımızı da yineleyelim; arşivimizde olmayan süreli yayınların isimlerini bu sayfada yeri geldikçe paylaşıyoruz....

Dersim…

Kadim zamanlarda doğaya uyumlu yaşardı insanlar. Doğada var olanlardan beslenmenin, yararlanmanın bir yolunu bulurlardı. Doğanın kendini onarabileceği küçük müdahalelerle fazlasını elde ediyorlardı. Âşık Veysel demiş ya işte öyle; “Karnın yardım kazmayınan...

Süreli Yayınlarımız 31-2

Nart dergisine devam ediyoruz. Eylül sayımızda Nart dergisinden söz ederken Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (Kaffed) kurulması sürecini de kısaca anımsamış/anımsatmış olduk. Federasyondan önceki birlik olan Kafkas Birliği Derneği’nin yayın organı olan Nart’ın ilk...