Yusuf Sait Neguç

1 yazı

Kafkas Diasporası Yayınlarından Seçmeler Şubat 2013

GUAZE GAZETESİ Mart - Nisan 1911 Hicret mi? Hezimet mi?* Şam’dan mektup ile bildirdiklerine göre: “Kafkasya’nın Terek eyaletinden, Kabardey Zanikua Pako adındaki kimse bu sene Hicaz’dan dönerken Şam’a uğrayarak Şam valisiyle buluşmuş. Çerkezistan’dan 2000...