Sebenokue Yusuf

1 yazı

Doğru olanı yapma habzesi

Xabze’den bir ritüel/adet olarak bahsetmek örf kapsamında değerlendirmekten daha kolay. Kaçma xabzesi, kız isteme xabzesi, yolda yürüme xabzesi vs. Bense hakkımı, uygulamasını demeyeceğim ama varlığını iyi bildiğim tek “ritüel” olan doğru olanı yapma xabzesi hakkında kullanmak isterim.  Bir gün,...