Zahit Güsar

1 yazı

Türkiye Diasporası Yayınlarından Seçmeler

KAFKAS Dergisi 1 Ekim 1953 Sayı: 10 Tarihçi Moran kitabında: “Milâttan evvel 1225-1297 senelerindeki sulh ve ittifakı kuvvetlendirmek için; Mısır’da hükümdarlık eden II. Ramses ile Hati hükümdarı II. Mav arasında harpların devam ettiği ve...