Arı ve arıcılıkla ilgili terimler

0
Abhazca - Rusça - Türkçe Ашьха, ашьхыц - Пчела - Balarısı. Ашьхааӡара - Пчеловодство - Arıcılık. Ашьхааӡаҩы - Пасечник - Arıcı. Ашьхагәара, ашьхымӡагәара - Пасека - Arı kovanları. Ашьхымӡаҭра...

Kürt Dil Bayramı kutlandı

0
15 Mayıs Kürt Dil Bayramı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online etkinliklerle kutlandı. Kürt Dil ve Kültür Ağı’nın 13-17 Mayıs tarihleri arasında organize ettiği...

Hemşince masal

0
Gazetemizin yazarlarından Mahir Özkan, salgın döneminde evden çıkmayan çocuklar için 4 yaşındaki kızı Lusin Sultan’ın en sevdikleri arasında olan ve Mavibulut Yayınları’ndan çıkan “Aç...

Lazca Anadil Günü

0
Laz Kültür Derneği, ilk Lazca gazete Mç̆ita Muruʒxi’nin (Kızıl Yıldız) çıktığı 7 Kasım 1929 tarihini milat alıp 7 Kasım’ı Lazca Anadil Günü ilan etmeye...

Kube Şaban Alfabesi

0
Kube Şaban’ın alfabesi diğer birçok alfabeden farklı olarak yazılmıştır. Alfabenin kurgusu biraz İngiliz alfabesi mantığı biraz da fonetik alfabe mantığıyla kurgulanmış. Bazı sesler diftong (iki...

Resimli Abaza alfabesi

0
Abaza dilinde iki diyalekt bulunmaktadır: Literatür dilini oluşturan Tapantskiy (Abazaca Aşua) ve Aşharskiy (Abazaca Şkarua). Bu iki diyalekt de günümüzde hâlâ yaşatılmaktadır. Abaza alfabesinin...

14 Mart… Adığabze dilinin önemli günü

0
14 Mart 1853 tarihinde, Adige dilinin Kiril tabanlı alfabesi, Tiflis Üniversitesi Bilimler Akademisince onaylanıp yayımlandı. Adige dili ve kültürünün, yazılı birikimi ve gelişmesi bakımından...

Tsey Ağomıko Tenbolet Latin Alfabesi

0
Adıge Txıbze adıyla Tsey Ağomıko Tenbolet tarafından 1921 yılında hazırlanıp 1926 yılında Halep Yeni Asır Matbaası’nda basılan bu alfabenin temel amacı, İstanbul Beşiktaş’ta 1918-1923...

МЫ ТХЫПХЪЭР ЗЫМИ КЪЫГУРЫIУЭНУКЪЫМ!

0
Yə tχəλ a ċəċa a.Ša ɣa-la.na.w.mə.t za bza a.wádya-ba, za λamsá dəwa.wt. Dunay ɣa t°axə´-bza ɣa a.ċʼanə za tə´t Tevfik Esenç 08.10.1992 gə´ dəwa.qʼa. Wana´...

«Сэ сыщIэт си анэдэлъхубзэр, нобэ къэсыху зи къысщхьэпакъым” жызыIэ адэ-анэ...

Къайсэр къалэм и Пынарбашы районым епха Бэшкызакхьэблэ (Хилмие) къуажэм къыщалъхуэ, илъэс 21-рэ лъандэрэ егъэджакIуэу лажбэ Йылмаз Токъмакъ интернеткIэ анэдэлъхубзэкIэ егъэджэным дытепсэлъыхьащ. И анэдэлъхубзэр и...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ