Dosya Konuları

Yaşanan, tüm Türkiye’nin bilmesi gereken bir hikâye. Tabii ki Çerkeslerin de...

Kayıp Bir Devrimin Hikâyesi: Bir Zamanlar Hasköy’de” kitabını, aslında tüm aileyle bir araya gelerek konuşmaktı amacımız ama gerçekleştiremedik ve iki ayrı buluşma oldu. Önce kitabın yazarı Faruk Eren’in annesi Elmas Teyze ve ablaları İkbâl ile Cemile Abla’yı ziyaret ettik evlerinde... İki gün sonra da İletişim Yayınları’ndan çıkan kitabının yazım sürecini konuşmak üzere Faruk ile buluştuk.

01 Nisan 2019, Pazartesi

OSETLERİN SESİ - Kasım 2018

Sayfa editörü: Alan Vakfı Ankara Temsilcisi Atsætı Ufuk Güneş

01 Kasım 2018, Perşembe

Yayınlardan Seçmeler- Kasım 2017

Hazırlayan: Yaşar Güven

01 Kasım 2017, Çarşamba

TARİHTE BU AY

02 Kasım 1943 Karaçay-Malkar sürgünü 05 Kasım 1977 Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği üyelerine açılan ateş sonucunda Tsey Mahmut Özden’in öldürülmesi

01 Kasım 2017, Çarşamba

Kadim Çerkes El Sanatları’nın yolculuğu sürüyor

Söyleşi: Serap Canbek. Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı YK üyesi Rengin Yurdakul’a vakıf bünyesindeki ADIYUF Çerkes El Sanatları Tasarım, Öğrenim ve Uygulama Atölyesi’nin 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi’nde gerçekleştirdiği sergiyle ilgili düşüncelerini sorduk.

01 Ocak 2018, Pazartesi

Otuz yılllık birikimden “Geriye Kalanlar”

Söyleşi: Serap Canbek. Seramik sanatçısı Hülya Çeltikçi, yeni atölyesi “Yat’e Creative Studio”yu Kadıköy Moda Şevki Bey Sokak’ta açtı. Açılış kokteylinde, otuz yıllık sanat birikimini “Geriye Kalanlar” başlıklı sergi ile sanatseverlerin ilgisine sunan Çeltikçi’nin sergisinde 100’ün üzerinde obje yer aldı. Hülya Çeltikçi ile sanat yolculuğunu ve projelerini konuştuk.

01 Ocak 2018, Pazartesi

Anavatanın Sesi / Хэкум и макъ - Ocak 2018

“Anavatanın Sesi “ köşemiz, merkezi Nalçik’te bulunan Hatokşokho Kazi Adige Dil Derneği çalışanlarının katkıları ile hazırlanmaktadır. «Хэкум и макъ» зыфIэтща мы плIанэпэр зыгъэхьэзырыр ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэращ

01 Ocak 2018, Pazartesi

Kafkasya’dan Maraş ve civarına göçler - 3. Bölüm

Dizi Yazı. 3. Bölüm

01 Ocak 2018, Pazartesi

Osetlerin Sesi - Ocak 2018

Sayfa editörü: Alan Vakfı Ankara Temsilcisi Atsætı Ufuk Güneş

01 Ocak 2018, Pazartesi

Sadzlar

Hazırlayan: Selçuk Sol (SIMSIM) / 19. yüzyılda Karadeniz sahil hattı boyunca Bzıp nehri1 ve civarından başlayarak Hosta2 ve Matsesta3 nehirlerine kadar; kuzeybatıda ise Soçipsta vadisine4 kadar varlıklarını sürdüren “Sadz” (Ciget)5 adıyla bilinen etnografik bir topluluk yaşamaktaydı. Bu topluluğa kendileri ve komşu etnografik gruplar “Asadzua”, Gürcüler “Cig”, “Cik” veya “Ciki”, Ruslar da Gürcü kaynaklarından aldıkları şekli kendi dil yapılarına uygun hale getirerek “Cikhet” veya “Ciget” demişlerdir. Günümüzde de birçok araştırmacı ve yazar bu topluluğun “Asadzua” adını “Sadz” şeklinde ifade etmektedir.

01 Ocak 2018, Pazartesi

Yayınlardan Seçmeler - Ocak 2018

Hazırlayan: Yaşar Güven

01 Ocak 2018, Pazartesi

Anavatanın Sesi / Хэкум и макъ -Mart 2018

“Anavatanın Sesi “ köşemiz, merkezi Nalçik’te bulunan Hatokşokho Kazi Adige Dil Derneği çalışanlarının katkıları ile hazırlanmaktadır. «Хэкум и макъ» зыфIэтща мы плIанэпэр зыгъэхьэзырыр ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэращ.

01 Mart 2018, Perşembe

OSETLERİN SESİ - Mart 2018

Sayfa editörü: Alan Vakfı Ankara Temsilcisi Atsætı Ufuk Güneş

01 Mart 2018, Perşembe

Kafkas Savaşı, Rusya’nın Düştüğü Bir Tuzaktı*

Avraam Şmuleviç // Çeviri: Uğur Yağanoğlu

01 Mart 2018, Perşembe