Dosya Konuları

Anavatanın Sesi / Хэкум и макъ - Ocak 2018

“Anavatanın Sesi “ köşemiz, merkezi Nalçik’te bulunan Hatokşokho Kazi Adige Dil Derneği çalışanlarının katkıları ile hazırlanmaktadır. «Хэкум и макъ» зыфIэтща мы плIанэпэр зыгъэхьэзырыр ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэращ

01 Ocak 2018, Pazartesi

Kafkasya’dan Maraş ve civarına göçler - 3. Bölüm

Dizi Yazı. 3. Bölüm

01 Ocak 2018, Pazartesi

Osetlerin Sesi - Ocak 2018

Sayfa editörü: Alan Vakfı Ankara Temsilcisi Atsætı Ufuk Güneş

01 Ocak 2018, Pazartesi

Sadzlar

Hazırlayan: Selçuk Sol (SIMSIM) / 19. yüzyılda Karadeniz sahil hattı boyunca Bzıp nehri1 ve civarından başlayarak Hosta2 ve Matsesta3 nehirlerine kadar; kuzeybatıda ise Soçipsta vadisine4 kadar varlıklarını sürdüren “Sadz” (Ciget)5 adıyla bilinen etnografik bir topluluk yaşamaktaydı. Bu topluluğa kendileri ve komşu etnografik gruplar “Asadzua”, Gürcüler “Cig”, “Cik” veya “Ciki”, Ruslar da Gürcü kaynaklarından aldıkları şekli kendi dil yapılarına uygun hale getirerek “Cikhet” veya “Ciget” demişlerdir. Günümüzde de birçok araştırmacı ve yazar bu topluluğun “Asadzua” adını “Sadz” şeklinde ifade etmektedir.

01 Ocak 2018, Pazartesi

Yayınlardan Seçmeler - Ocak 2018

Hazırlayan: Yaşar Güven

01 Ocak 2018, Pazartesi

Anavatanın Sesi / Хэкум и макъ -Mart 2018

“Anavatanın Sesi “ köşemiz, merkezi Nalçik’te bulunan Hatokşokho Kazi Adige Dil Derneği çalışanlarının katkıları ile hazırlanmaktadır. «Хэкум и макъ» зыфIэтща мы плIанэпэр зыгъэхьэзырыр ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэращ.

01 Mart 2018, Perşembe

OSETLERİN SESİ - Mart 2018

Sayfa editörü: Alan Vakfı Ankara Temsilcisi Atsætı Ufuk Güneş

01 Mart 2018, Perşembe

Kafkas Savaşı, Rusya’nın Düştüğü Bir Tuzaktı*

Avraam Şmuleviç // Çeviri: Uğur Yağanoğlu

01 Mart 2018, Perşembe

“Cumhuriyet dönemindeki kuraklaşmayı ve 1980’den sonraki çölleşmeyi göstermeye çalıştık”

Röportaj: Sebahattin Çurmıt // İstanbul’un farklı dil, inanç ve kültürlerini temsil eden topluluk medyalarından örnekleri konu alan “Çoğul İstanbul Medyası” sergisi, 23 Şubat’ta Tophane’deki Tütün Deposu’nda açıldı.

01 Mart 2018, Perşembe

Yayınlardan Seçmeler - Mart 2018

Hazırlayan: Yaşar Güven. Yamçı dergisinden sonra kronolojik sıralamada “Abrek’in Sesi” ve “Kafkasya” dergileri ile Nartların Sesi gazetesini vermek gerekiyor. Ancak üç yayın da arşivimde yok. Sefer E. Berzeg’in Kafkasya Bibliyografyası (Chiviyazıları, 2004) kitabından olduğu gibi aktaralım.

01 Mart 2018, Perşembe

Hetağ Ormanı

Karmokua Hamid / Kuzey Osetya’da Lesken ırmağı kıyılarını geçip, Alagir’e giderken Suadag köyü yakınlarında dairesel küçük bir ormana rastlanır. Osetler o ormana Hetağ ormanı derler.

01 Mart 2018, Perşembe

Hetağ Ormanı

Karmokua Hamid / Kuzey Osetya’da Lesken ırmağı kıyılarını geçip, Alagir’e giderken Suadag köyü yakınlarında dairesel küçük bir ormana rastlanır. Osetler o ormana Hetağ ormanı derler.

01 Mart 2018, Perşembe

Anavatanın Sesi / Хэкум и макъ -Mayıs 2018

Bak Madina, Adigelerde bebeklerin beşiğe yatırılması ve bebeklerin hangi mesleği seçeceğine dair ritüellerin Nalçik 10. Ortaöğretim okulunda yeniden canlandırıldığının haberini yazdı

01 Mayıs 2018, Salı

OSETLERİN SESİ-Osetlerde Davet Yemeği Gelenek ve Kuralları-Nisan 2018

Osetler, son iki yüz yıldan uzun bir süre boyunca büyük sosyo-politik değişmelerin yaşandığı çağlar boyunca atalarıyla olan bağlarını, geleneklerini ve törelerini korumayı başardılar. Oset Sofra Görgü Kuralları (yakışır/yakışmaz; yapılmalı/yapılmamalı) oldukça ayrıntılı kurallarıyla belki de bunların en ilginç ve önemli olanlarındandır.

30 Kasım -1, Çarşamba