Dosya Konuları

Uluslararası Kafkasya Konferansı / Satır Başları

Konferansa ilişkin yazacak çok şey var ve yazılacaktır da. Ben burada konuşmacıların sözlerinden alıntılar yapmakla yetinmek istiyorum. Her biri bana göre oldukça derin anlamlar içeren bu cümleleri okuduktan sonra, uzun yorumlar yapmamız ve aklımızı başımıza alıp, organize olarak çok çalışmamız gerekecek.

01 Haziran 2006, Perşembe

Kültüre dair her ne varsa

Kullanıldıkça keskinleşen tek alet dildir. Washington Irwing

31 Ağustos 2013, Cumartesi

Gezi Parkı, üçüncü boğaz köprüsü ve Çerkes kurumları

Jıneps Gazetesi Yayın Kurulu, Çerkes sivil toplum kuruluşlarına (STK) Türkiye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki üç soruyu yöneltti.

01 Temmuz 2013, Pazartesi

“Herkes için Demokrasi Herkes için Özgürlük”

29, olmadı 30, hadi o da olmadı 31 Mayıs’ta başbakan 4 sözcükten kurulu bir cümle kuracaktı; “Gezi, park olarak kalacaktır”. Bunuı diyebilseydi, Türkiye bugün başka şeyler konuşur olurdu. Burayı ıskalayarak başlayan değerlendirmeler kasıtlıdır. Özür dilemeyi zayıflık kabul eden iktidar ve alkışlayıcıları işte bunu yapıyor.

01 Temmuz 2013, Pazartesi

Kuzey Kafkasya'da Nüfus Değişimleri - 2. Bölüm

Kafdağı Dergisi Sahibi: Kuzey Kafk asya Kültür Haziran-Temmuz 1988 Derneği adına başkan Aslan Arı Yazı işleri müdürü: Mansur Ulutaşlı

01 Temmuz 2013, Pazartesi

“Gönüllü Ordu” ve Kuzey Kafkasya: 1918 – 1920

Kafdağı Dergisi Sahibi: Kuzey Kafk asya Kültür Ocak-Şubat-Mart 1989 Derneği adına başkan Aslan Arı Yazı işleri müdürü: Mansur Ulutaşlı

01 Temmuz 2013, Pazartesi

Kuzey Kafkasya'da Nüfus Değişimleri

Haziran-Temmuz 1988 - Kafdağı Kafdağı Dergisi Sahibi: Kuzey Kafk asya Kültür Derneği adına başkan Aslan Arı Yazı işleri müdürü: Mansur Ulutaşlı

01 Haziran 2013, Cumartesi

“Kafkas Destanı” üzerine bir kritik

Hamit: “Neden burada kalmak istemiyorsun? Neden feleği tersine döndürmeye çalışıyorsun? Orada bıraktıkların artık hatırladığın gibi olmayabilir” Timur: “Orası benim anavatanım” Kafkas Destanı s. 970

01 Mayıs 2013, Çarşamba

Çerkes Bayrağı

Hikmet Neğuç Çerkesler tarihte birçok bayrak kullanmıştır. En çok bilinen ve en eski bayrak bugün Adigey Cumhuriyeti’n de kullanılan üç ok, oniki yıldızlı bayraktır. Adigece bayrağın adı “Adige Nıp” tır. Anlamı ise “insanın içinden gelen”dir. Asimile olmuş şekli ise “Adige Brak”tır. Tarihi Adige bayrağı 1991’de Adige Özerk Cumhuriyeti ilan edildikten sonra anlamda ve renginde bazı değişiklikler yapıldı. Değişmeyen şeyse zemin rengi; doğa yeşili, üç siyah ok ise vatana hizmet etmiş üç asil aileyi temsil eder olduğuydu. Bayrakta oniki tanede yıldız bulunmaktadır. Temsil ettiği kabileler Şapsığlar, Ubıhlar, Abzahlar, Abhazlar, Nathoy, Bjeduğ, Çemguy, Hatkoy, Mahoş, Besni, Kabardey, Braki Karaçaydır.

01 Mayıs 2013, Çarşamba

Audi alteram partem (Karşı tarafı da dinle)

Metin Sönmez* Abhazya Cumhuriyeti eski dışişleri bakanı Sergey Şamba bir röportajında “Abhaz tarihinin çarpıtılması, milliyetçi Gürcü bilim adamlarının favori metodudur” demişti. Maalesef ki bu metod, sadece milliyetçi Gürcü bilim adamları arasında değil, aşırı milliyetçi Gürcü politikacılarının, sivil toplum kuruluşlarının ve genel olarak Gürcü toplumunun da favori metodu olmuştur.

01 Mayıs 2013, Çarşamba

Türkiye Diasporası Yayınlarından Seçmeler

Kafkas Dergisi 1953 – Ağustos – Sayı: 8 Sahip ve başmuharrir: İsmail Ziya Bersis Neşriyat Müdürü: Şerref Terim

01 Mayıs 2013, Çarşamba

Tarih unutulmaz, hatırlanır

Kosta Dumaa* Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bir yıl önce Gürcistan Cumhuriyeti’nde yaşayan Gürcü halkı, açık -gizli olarak bu birlikten ayrılmak ve bağımsız bir devlet kurmak için harekete geçti.

01 Nisan 2013, Pazartesi

Kafkas Diasporası Yayınlarından Seçmeler

Yamçı Dergisi Mayıs 77- Şubat 78 / S: 7-16 Çerkes toplumu üzerine notlar ÇERKES MİLLİ SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI II. Bölüm Nart Savsur* Yabancılaşma ve egemen güçler (4. Tez)

01 Nisan 2013, Pazartesi

Suriye’deki savaş Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir parçası mı?

“Komsomolskaya Pravda” muhabiri Darya Aslamova Suriye’deki savaşı sorguladı: “ABD, Müslüman Dünyası’nın prensiplerinden ayrılmış bir Türkiye’den daha çok İslam Dünyası’nın koruyucusu Türkiye’yi tercih ediyordu. Bu Türkiye, Amerika’nın ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ndeki en önemli role atanmıştı”

01 Mart 2013, Cuma