Dosya Konuları

Çocuklar..

Ne zaman bi kargaşa ortamı, çözülemeyen ve çözülmeyecek konular, savaşlar, kavgalar olsa en ön saflarda hep çocukları görmeye alışkındık da, son zamanlarda çocuklara yapılanlar, yaptırılanlar akıl alır gibi değil. Görmeye, duymaya dayanamadığım haberlerin içinde hep çocuklar. Birincil nesne olarak. Bir kalkan gibi yetişkinlerin önünde, taciz cinayet haberlerinin içinde. Acaba bu bizimki gibi doğu coğrafyalarına has bi durum mu? Yoksa dünyanın her yanında da bu durum böyle mi oluyoR? Tacizlere uğrayan, şiddetle büyüyen, sömürülen tüm çocuklar için ufak bi yazı. İçimizdeki çocuğun çığlığı..

01 Ekim 2008, Çarşamba

Güney Osetya ve Abhazya'da ne olabilir?..

Gürcü önderlerin, Saakaşvili’nin bir yıldırım harekatı ile önce Güney Osetya’yı, ardından Karadeniz kıyısındaki Abhazya’yı yutma planı ters tepti. Bu harekat Güney Osetya ve Gürcistan’a yıkım getirdi. Boşuna dememişler "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker" diye. Saddam da önce İran’ın Kuzistan eyaletine, ardından ders almamış olmalı ki, Kuveyt’e girmişti. Oralarının zengin petrol yataklarının üzerine yatmak istemişti. Boyundan büyük bir işe kalkışmıştı. ABD buna izin verir miydi? Sonucunu biliyorsunuz.

01 Ağustos 2008, Cuma

Dünya Çerkes Birliği VII. Genel Kurulu’ndan Birkaç Not

6-7 Mayıs 2006 günleri “Dünya Çerkes Birliği VII. Kongresi” İstanbul’da yapıldı. Kongre delegeleri çeşitli ülke, bölge ve kentlerden gelmiş olmakla beraber, bir Kabartay delege çoğunluğu vardı. Kabartaylar’ın ulusal sorunlara ilgisinin bu denli artmış olması sevindiriciydi. Ama bir Kabartay delegenin Kongre kararları arasına “Rusya’ya ebedi bir bağlılığı” savunan ve Rusya Federasyonu Anayasası’nın üye cumhuriyetlere tanıdığı “egemenlik” hakkının bir tür iptali anlamını taşıyan bir maddenin konulmasını istemesi, soğuk duş etkisi yaratmış ve ancak İstanbul’dan katılan delege Cengiz Gül’ün çabalarıyla bu öneri engellenebilmişti. Kongre’ye Kafkas bölgeleri (Abhazya, Şapsığya, Adıgey, Çerkes ve Kabartay) dışında Türkiye, Suriye, Ürdün, ABD, AB ve İsrail’den gelme delegeler de katılmışlardır.

01 Haziran 2006, Perşembe

Kafkas halklarının tamamı ya da bir kesimi için düşünen kişi ve kurumlara açık çağrı

Uzun bir süredir, bir tarafta Sn. Huvaj’in temsil ettiği, Adige, Abhaz ve Ubıh halklarına odaklanmış DÇB ve Kaf-Fed, diğer tarafta ise, Sn. Nartan, Sn. Beslan, Sn. Jibga tarafından temsil edilen BKD ya da "Birleşik Kafkasya" aydınlarının tartışmalarını takip ettik.

01 Haziran 2006, Perşembe

Uluslararası Kafkasya Konferansı / Satır Başları

Konferansa ilişkin yazacak çok şey var ve yazılacaktır da. Ben burada konuşmacıların sözlerinden alıntılar yapmakla yetinmek istiyorum. Her biri bana göre oldukça derin anlamlar içeren bu cümleleri okuduktan sonra, uzun yorumlar yapmamız ve aklımızı başımıza alıp, organize olarak çok çalışmamız gerekecek.

01 Haziran 2006, Perşembe

Kültüre dair her ne varsa

Kullanıldıkça keskinleşen tek alet dildir. Washington Irwing

31 Ağustos 2013, Cumartesi

Gezi Parkı, üçüncü boğaz köprüsü ve Çerkes kurumları

Jıneps Gazetesi Yayın Kurulu, Çerkes sivil toplum kuruluşlarına (STK) Türkiye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki üç soruyu yöneltti.

01 Temmuz 2013, Pazartesi

“Herkes için Demokrasi Herkes için Özgürlük”

29, olmadı 30, hadi o da olmadı 31 Mayıs’ta başbakan 4 sözcükten kurulu bir cümle kuracaktı; “Gezi, park olarak kalacaktır”. Bunuı diyebilseydi, Türkiye bugün başka şeyler konuşur olurdu. Burayı ıskalayarak başlayan değerlendirmeler kasıtlıdır. Özür dilemeyi zayıflık kabul eden iktidar ve alkışlayıcıları işte bunu yapıyor.

01 Temmuz 2013, Pazartesi

Kuzey Kafkasya'da Nüfus Değişimleri - 2. Bölüm

Kafdağı Dergisi Sahibi: Kuzey Kafk asya Kültür Haziran-Temmuz 1988 Derneği adına başkan Aslan Arı Yazı işleri müdürü: Mansur Ulutaşlı

01 Temmuz 2013, Pazartesi

“Gönüllü Ordu” ve Kuzey Kafkasya: 1918 – 1920

Kafdağı Dergisi Sahibi: Kuzey Kafk asya Kültür Ocak-Şubat-Mart 1989 Derneği adına başkan Aslan Arı Yazı işleri müdürü: Mansur Ulutaşlı

01 Temmuz 2013, Pazartesi

Kuzey Kafkasya'da Nüfus Değişimleri

Haziran-Temmuz 1988 - Kafdağı Kafdağı Dergisi Sahibi: Kuzey Kafk asya Kültür Derneği adına başkan Aslan Arı Yazı işleri müdürü: Mansur Ulutaşlı

01 Haziran 2013, Cumartesi

“Kafkas Destanı” üzerine bir kritik

Hamit: “Neden burada kalmak istemiyorsun? Neden feleği tersine döndürmeye çalışıyorsun? Orada bıraktıkların artık hatırladığın gibi olmayabilir” Timur: “Orası benim anavatanım” Kafkas Destanı s. 970

01 Mayıs 2013, Çarşamba

Çerkes Bayrağı

Hikmet Neğuç Çerkesler tarihte birçok bayrak kullanmıştır. En çok bilinen ve en eski bayrak bugün Adigey Cumhuriyeti’n de kullanılan üç ok, oniki yıldızlı bayraktır. Adigece bayrağın adı “Adige Nıp” tır. Anlamı ise “insanın içinden gelen”dir. Asimile olmuş şekli ise “Adige Brak”tır. Tarihi Adige bayrağı 1991’de Adige Özerk Cumhuriyeti ilan edildikten sonra anlamda ve renginde bazı değişiklikler yapıldı. Değişmeyen şeyse zemin rengi; doğa yeşili, üç siyah ok ise vatana hizmet etmiş üç asil aileyi temsil eder olduğuydu. Bayrakta oniki tanede yıldız bulunmaktadır. Temsil ettiği kabileler Şapsığlar, Ubıhlar, Abzahlar, Abhazlar, Nathoy, Bjeduğ, Çemguy, Hatkoy, Mahoş, Besni, Kabardey, Braki Karaçaydır.

01 Mayıs 2013, Çarşamba

Audi alteram partem (Karşı tarafı da dinle)

Metin Sönmez* Abhazya Cumhuriyeti eski dışişleri bakanı Sergey Şamba bir röportajında “Abhaz tarihinin çarpıtılması, milliyetçi Gürcü bilim adamlarının favori metodudur” demişti. Maalesef ki bu metod, sadece milliyetçi Gürcü bilim adamları arasında değil, aşırı milliyetçi Gürcü politikacılarının, sivil toplum kuruluşlarının ve genel olarak Gürcü toplumunun da favori metodu olmuştur.

01 Mayıs 2013, Çarşamba