Kimlik / Aidiyet: Bir Bakış

Mağdur olanız biz şimdiki yaşamda ve eşit yaşamda fırsatı ele geçirip mağdur eden olmayı planlamayız. Planlayanlar varsa onlar “biz” in içinde yoktur zaten.

01 Mart 2006, Çarşamba

Çerkes Ulusal Sorunu Üzerine Görüşler -2

Dibi tutuşmuş yanarken başına geleceği anlamayan üstteki ,gülmekteymiş.( Çeçen atasözü) Anzor Keref’in geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız yazısının ikinci ve son kısmını da, bu sayımızda siz sayın okuyucularımıza sunuyoruz.

01 Mart 2006, Çarşamba

Çerkes Ulusal Sorunu Üzerine Görüşler -I-*

Dibi tutuşmuş yanarken başına geleceği anlamayan üstteki gülmekteymiş (Çeçen atasözü) Anzor Keref

01 Şubat 2006, Çarşamba

Çerkesler; Biz Kimiz?

Kmza Haldun DAĞLI Ve vahşidir bu vadilerin kavimleri Onların tanrıları özgürlük, yasaları savaştır Orada düşmanı yok etmek suç değildir Ama daha da gerçeği intikamdır Orada iyiliğe iyilikle Kana kanla karşılık verilir Ve nefret de aşk gibi edebidir M.Y. LERMENTOV

01 Şubat 2006, Çarşamba

Biz Kimiz? Kimlerle Birliğiz?

Çerkes kavramı, 16. yy’a kadar tüm Kafkas Halkları için kullanılan bir ÜST KİMLİK idi. Ayrışım, Rusya Devleti’nin politiklarıyla bu zamandan sonra başladı. Amacı Kafkas halklarının birliğinin yaratacağı tehlikeyi bertaraf etmek idi. 1864 Sürgünü ile Osmanlı topraklarına dağılan halklara yine yabancılar ÇERKES dediler. Diasporada 1990’lara gelinceye kadar da Çerkes kavramı Kafkasyalılar’ın ÜST KİMLİĞİ olarak kaldı. Osmanlı’da kurulan örgütlenmelerdeki Çerkes kelimesi yine bir ÜST KİMLİK tanımlamasıydı.

01 Ocak 2006, Pazar

GAZETE

ARAMA EKLENTİSİ

Banner