Image
2018 Mart

Kitap Okuma Önerileri

Hazırlayan: Yalçın Karadaş

- Çeçenistan: Yok Sayılan Ülke, Der. Özcan Özen, Osman Akınhay, Everest Yay. İst.2002

- Neredesin Prometheus? Cem Kumuk, Alfa Yay. İst.2004

- Doğu Karadeniz’de Resmî İdeolojiler Kuşatması, A.İhsan Aksamaz, Sorun Yay.İst.2003

- Avrupa’nın Etnik Parselasyonu, Haz: Belgin Mungan, YGS Yay. İst.1998

- Çerkesya’nın Ruslar Tarafından İşgali, Semen Esadze, Kafkas Derneği Yay. Ank. 1999

- Plevne’de Bir Avustralyalı, Charles S. Ryan, T.İş Bankası Yay. İst. 2005

- Dr. Rıza Nur’un Moskova-Sakarya Hatıraları, Boğaziçi Yay. İst.1993

- Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, Burhan Oğuz, İstanbul Mat. İst. 1977

- Türk Kimliği, Bozkurt Güvenç, Kültür Bak. Yay. Ankara 1994

- İstiklal Harbi, C.Kerim İncedayı, Haz. Muhammed Safi,Yapı Kredi Yay. İst. 2007

- Milliyetler ve Sınırlar, Stefanos Yerasimos, İletişim Yay. İst. 1994

- Türkiye’nin B Planı, Anıl Çeçen, Fark Yay. Ankara 2007

- Emperyalizm İle Bolşevizm Arasında Türkiye, Bülent Gökay, Agora Kit. İst. 2006

- Türk(iye) Kültürleri, Der: Gönül Putlar – Tahire Erman, Tetragon Yay. İst. 2005

- Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Haz: Sabahattin Şen, Bağlam Yay. İst. 1992

- Kafkasya Çemberi, Nur Dolay, Çiviyazıları, İst. 2000

- Sikkesiz Sultanlar, Murat Çulcu, E Yay. İst. 2001

- Karadeniz, Charles King, Kitap Yay. İst. 2008

- Karadeniz, Neal Ascherson; T.İş Bankası Yay. İst. 2001

- Irk Ulus Sınıf, Balibar ve Wallerstein, Metis Yay. İst. 2000

- Çerkes Ethem “Apoletsiz General”, Turgut Türksoy, Siyah Beyaz Yay. İst. 2008

- Çerkez Şahanı Ethem, Nurer Uğurlu, Örgün Yay. İst. 2006

- Çerkes Ethem, Cemal Kutay, Özgür Yay. İst. 2004

- Yeni Türkiye’nin Doğuşu, V.A. Gurko-Kryajin, Kaynak Yay. İst. 2008

- Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme, Kaf-Der Yay. Ankara 1996

- Uzunyayla Rapor ve Belgeleri-2, Der: Muhittin Ünal, KafDav Yay. Ankara 2007

- Kafkasya’da Bulunan Antik Eserlerin Keşfi ve Yazılarının Çözümlenmesi, Prof.G.F. Turçaninov, Haz: Mahmut Bi, Birleşik Kafkas Dernekleri Yay. Ankara 2006

- Kıskaçtaki Bölge Kafkasya, Dr. Hakan Kantarcı, IQ Yay. İst. 2006

- Çerkesya ‘Ada’ Uygarlığı, Bela S. Agrba-Samir Khotko, KafDav Yay. Ankara 2008

- Çerkesler, Ramazan Traho, Belge Yay. İst. 2007

- Kültür ve Ruh Sağlığı, Haz: Kemal Sayar, Metis Yay. İst. 2002

- Kimlik Adına Öldürmek, Vamık D. Volkan, Everest Yay. İst. 2007

- Yüzbaşı Selahattin’in Romanı, İlhan Selçuk, Remzi Kit. İst. 1975

- Kafdağı’nın Bu Yüzü, Metin Sever, Doğan Kitap, İst. 1999

- Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, H.Zafer Kars, Kaynak Yay. İst. 1984

- Milletler ve Milliyetçilik, E.J. Hobsbawm, Ayrıntı Yay. İst. 1993

- Uluslar ve Milliyetçilikler, Haz: Jean Leca, Metis Yay. İst. 1998

- Çerkes Soykırımı, Ali Kasumov-Hasan Kasumov, Kaf-Der Yay. Ankara 1995

- Kafkasya Bibliyografyası, Sefer E. Berzeg, Chiviyazıları, İst. 2004

- Kafkasya ve Diaspora Yayın Hayatından, Sefer Berzeg, Kuban Matbaacılık, Ank. 2008

- Sınırlar ve Kardeşler, Brenda Shaffer, İst.Bilgi Ünv. Yay. İst. 2008

- 1. ve 2. Gençlik Toplantısı Bildirileri, Kaf-Fed Yay. Ankara 2000-2001

- Soçi’nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes-Vubıhlar, Sefer E. Berzeg, Ankara 1998

- Kafkasya Halkları, Alexandre Grigoriantz, Sabah Kitapları, İst. 1998

- Ölüm ve Sürgün, Justin McCharty, İnkılâp Yay. İst. 1995

- Kurtuluş Şavaşında Çerkeslerin Rolü, Muhittin Ünal (Agaçe), Cem Yay. İst. 1996

- Geçmişten Günümüze Kafkasların Trajedisi, Kafkas Vakfı Yay. İst. 2006

- İngiliz Belgelerinde Türkiye ve Kafkasya, Osman Çelik, Ankara 1992

- Basında Çerkesler-1, İst. Kafkas Kültür Derneği Savsırıko Ekibi, İst. 1993

- Tarih-Lenk, Y. Hakan Erdem, Doğan Kitap, İst. 2008

- MİT’in Gizli Tarihi, Tuncay Özkan, Alfa Yay. İst. 2003

- Teşkilât-ı Mahsusa’dan MİT’e, Ergun Hiçyılmaz, Varlık Yay. İst. 1990

- Teşkilât-ı Mahsusa, Dr. Philip H. Stoddard, Arba Yay. İst. 1993

- Türkiye’de Nüfus Hareketleri, Devlet Politikaları ve Demografik Yapı, F.Özbay –B.Yücel Hacettepe Üniv. Ankara, 2002

- Çerkesler- Kafkas Sürgünü ve Vatansız Bırakılan Bir Halk, Nihat Berzeg, Chiviyazıları, İst.2006

- Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, İ. Tekeli-S. İlkin, TTK Yay. Ank. 1989

- Sovyetler Birliği Neden/Nasıl Yıkıldı? İ.Gali, V.İ.Gromov, G.A Vasiliyev, O.S.Şenin, Phoenix Yay. Ankara 2008

- Türk Romanında Kurtuluş Savaşı, Mürşit Balabanlılar, T.İş Bankası Yay. İst. 2003

- Genesis “Büyük Ulusal Anlatı ve Türklerin Kökeni”, Murat Belge, İletişim Yay. İst. 2008

- Türklüğü Ölçmek, Nazan Maksudyan, Metis Yay. İst. 2007

- Kavimden Ulusa Türkler, H. Erdem Oksaçan, Tekin Yay. İst. 2009

- Anadolu Türkiye Olacak mı? Johns Mool, Selis Kitaplar, İst.2009

- Çerkesya Seyahatnamesi 1818-1824, Taitbout De Marigny, Nart Yay. İstanbul 1996

- Rumeli’den Türk Göçleri, Bilâl N. Şimşir, TKAE Yay. Ankara, 1970

- Çerkesya’dan Savaş Mektupları, J.S. Bell, Kafkas Vakfı Yay. İstanbul, 1998

- Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar, Fuat Dündar, Doz Yay. İstanbul, 1999

- Kuzey Kafkas Cumhuriyeti 1917-1922, Sefer E. Berzeg, Birleşik Kafkas Der. Yay.İst.2003

- Kafkasya, Rusya’nın Kanayan Yarası, Christian Neef, Yeni Hayat Yay. İstanbul 2004

- Çerkesya Gönül Yaram, Tamara V. Polovinkina, KafDav Yay. Ankara, 2007

- Hititler Devrinde Anadolu, Ahmet Ünal, Arkeoloji ve Sanat Yay. İstanbul, 2002

- Kafkasya ve Kafkasya Dışındaki Çerkesler, Kadir Natkho, KafDav yay. Ankara, 2009

- Çerkesler’in Etnik Tarihi, Ruslan Betrozov, KafDav Yay. Ankara, 2009

- Kafkas Dolmenleri ve Mısır Piramitleri, İbrahim Canhot-Doç.Nurbiy Lovpaçe, KafDav Yay. Ankara, 2009

- The Vainakhs (The Chechens and Ingush), Prof. George Anchabadze, Caucasian House, Tbilisi, 2001

- İçimden Onları Anlatmak Geldi, Alp Basuter (Apsuwa Fuat), Şamil Vakfı Yay. İst.2005

- Onüçüncü Kabile, A.Koestler, Say Yay. İstanbul, 1984

- Hazar İmparatorluğu, J. Piyatigosk- J. Sapır, Bilge yay, İstanbul, 2005

- Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, Semra Somersan, Bilgi Üniv. Yay, İstanbul, 2004

- Türkiye’de Azınlıklar, Baskın Oran, İletişim yay. İstanbul, 2004

- Yemin, Hasan Bayev, Literatür Yay.İstanbul, 2004

- Nuh Tufanı, W. Ryan, W. Pitman, Arkadaş yay. İstanbul, 1998

- Hikâyemi Dinler misin? Tarih Vakfı Yay. İstanbul, 2004

- Genç Bir İşadamına Aforizmalar, Emre Yılmaz, İlkkaynak yay.Ankara, 1996

- Topluluk ve Birey, A.V. Petrovski, Bilim ve Sanat yay. İstanbul, 1986

- Mehmedin Kitabı, Nadire Mater, Metis Yay. İstanbul, 1999

- Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği, Kâzım Berzeg, Siyasal Kitabevi, Ank. 1993

- 20 YY. Siyasi Tarihi, Prof.Fahir Armaoğlu, T.İş Bankası Yay.Ankara, 1988