Image

Psımaho Kotse - Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Psımaho Kotse (Kosok)'nin Yaşamı ve Gurbet yazıları. Yazar Sefer E. Berzeg Kuban Matbaacılık, Ankara 2011

Pşımaho Kotse'nin anısı günümüzde de , ayırım yapmadan hepsini sevip benimsediği ve birleşmiş millet olarak görmek istediği Kafkasya halklarına, bir fener gibi yol göstermeyi sürdürüyor.

Sefer E. Berzeg