Image
2016 Kasım

Rusya’dan Çerkeslere yasak

Rusya Federasyonu’nun giriş yasağı uygulamaları, Çerkes halkına yönelik, “Verdiğimiz kadarıyla yetinin” mesajıdır

Kamuoyuna,
Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Olağanüstü Genel Kurulu ve Çerkes Günü kutlamaları nedeniyle Birliğin Yönetim Kurulu üyeleri ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, 20 Eylül 2016 tarihinde Rusya Federasyonu (RF)Kabardey-Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik’e gitmişti.  
Türkiye dönüşünde KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya havalimanında uçağa alınmadan yaklaşık iki saat bekletildi. Ardından kendisine “RF’ye girişinin 4 yıl süreyle yasaklandığı” bildirildi.
Ekim ayı başında, RF Adigey Cumhuriyeti’nin (AC) 25. yılı kutlamalarına katılacak olan Ankara Çerkes Derneği dans ve müzik ekibi ile yaklaşık 30 kişilik bir heyetin davetiyeleri Federasyon merkezine geç ulaştığı için etkinliğe katılım gerçekleşememişti. 
Geçmişte benzer engelleme örnekleri söz konusudur.
Suriye iç savaşı nedeniyle RF’ye bağlı Cumhuriyetlere yani anavatan topraklarına yerleşmek isteyen Suriye Çerkeslerine engeller çıkarıldığı ve caydırıcı gerekçeler gösterildiği de diğer bir vakıadır.
Çerkesler Kafkasya’nın kadim halkıdır. 19. yüzyılda Çarlık Rusyası’nın işgal girişimine direnen Çerkesler soykırıma uğramış, savaş sonucu nüfuslarının büyük bir kesimi dönemin Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sürgün edilmiştir. Kafkasya’da kalanlar RF sınırları içinde Cumhuriyetlerde yaşamakta, diaspora Çerkesleri ile ilişkileri devam etmektedir. 
Yugoslavya iç savaşı sonrası Kosova Çerkeslerinin 1999 yılında AC’ye geri dönüş yaptıkları, dönemin RF yönetiminin buna engel çıkarmadığı hafızalardadır. Dönemin RF lideri Yeltsin’in 21 Mayıs 1994 tarihinde RF Çerkes Cumhuriyetlerine gönderdiği telgraf da hafızalardadır. Soykırımdan 130 yıl sonra ilk kez bir Rusya devlet görevlisi, Kafkas-Çarlık Rusyası savaşlarında ve savaş sonrası yaşanan trajediye değiniyor, bir anlamda vahim sonuçları itiraf ediyor; sorunların, özellikle de sürgün edilen insanların torunlarının tarihi vatanlarına dönüşü ile ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ediyordu.
1997 yılında DÇB’nin başvurusu ile UNPO (BM’de Temsil Edilmeyen Halklar ve Uluslar Örgütü) şu kararı alır: 
“-RF ve uluslararası topluluğa, 19. yüzyılda Çerkes ulusuna soykırım yapıldığını kabul etmeleri ve Çerkes halkına sürgün ulus statüsü verilmesi çağrısını yapar.
-RF’ye, Çerkeslerin hem RF, hem de yaşadıkları ülke vatandaşlığı olmak üzere çifte vatandaşlık hakkı verilmesi çağrısını yapar.
-RF’ye, Çerkes halkının kendi tarihsel topraklarına dönebilme garantisi vermesi çağrısını yapar.”
Tarihsel gerçekliği reddedişin yanı sıra RF’nin Çerkesler özelindeki uygulamaları evrensel insan hak ve özgürlüklerini engellemeye de yöneliktir. Kınıyoruz.
RF uygulaması kısa ve öz, kişiler üzerinden Çerkes halkına yönelik, “Verdiğimiz kadarı ile yetinin” mesajıdır. 
Çerkesler, 19. yüzyılda yaşadıkları tarihsel adaletsizliğin giderilmesi ve yaşadıkları toprakların tümünde demokrasi daha fazla demokrasi mücadelesini kararlılıkla yürütmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Demokratik Çerkes Kongresi Girişimi
27.10.2016
 
...
“Bu yasak, hak ihlalidir”
 
KAFFED’den 
Duyuru
 
Bilindiği gibi Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Olağanüstü Genel Kurulu’na ve Çerkes Günü kutlamalarına katılmak üzere KAFFED Genel Başkanımız Yaşar Aslankaya ve DÇB Yönetim Kurulu üyelerimiz 20 Eylül 2016 tarihinde Anavatan’ı ziyaret etmişlerdir.
DÇB Olağanüstü Genel Kurulu’nda KAFFED temsilcilerinin de katkıları ile tüzük değişikliği, anadil eğitimi ve alfabe birliğinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar ile etnik kimliğin resmi evraklarda yer bulması gibi bazı önemli kararlar alınmıştır.
Türkiye delegasyonu Yaşar Aslankaya’nın başkanlığında kültürel etkinliklere de katılmışlardır.
Başarılı geçen seyahatin ardından delegasyonumuz Türkiye’ye dönerken KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya havalimanında uçağa alınmadan yaklaşık iki saat bekletilmiş, bu sürecin sonundakendisine “Rusya Federasyonu’na girişinin 2020 yılına kadar 4 yıl süreyle yasaklandığı” bildirilmiştir.
Öte yandan, Adigey Cumhuriyeti’nin 25. Yılı kutlamalarına katılmak üzere Ekim ayı başında Ankara Derneği’nin dans ve müzik ekibi ile birlikte KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya başta olmak üzere yaklaşık 30 kişilik bir heyet Anavatan’a gitmek üzere hazırlanmışancak, grubun davetiyeleri Federasyon merkezine geç intikal ettiği gibi, giriş yasağı ile ilişkili olarak KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya adına davetiye gönderilemediği için 25. Yıl etkinliklerine katılım sağlanamamıştır.
Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye evrildiği bu dönemde yaşanan bu gelişme iki ülke ilişkilerine yarardan çok zarar verecektir. Zira, Türkiye’de yaşayan Çerkesler için Anavatan ile ilişkilenmek, bağlarını koparmamak hayati önemdedir. Sayın Aslankaya’ya yönelik “giriş yasağı”, temel insan hak ve özgürlükleri arasında yer alan seyahat özgürlüğünün açık bir ihlali olduğu gibi Çerkeslerin anavatanları ile ilişki kurma haklarına da aykırıdır.
Bu gerçekler ışığında Genel Başkanımız Sn. Yaşar Aslankaya’nın “giriş yasağı”nın kaldırılması için gerekli diplomatik ve hukuki girişimler başlatılmıştır. Söz konusu yasak yalnızca Sn. Yaşar Aslankaya’nın şahsına değil, tüm Çerkes Diasporasına yapılmış bir hareket olup, Diasporada veAnavatanda yaşayan soydaşlarımızın haklı taleplerinin tüm engellemelere rağmen takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ve tüm aktörlere bir kez daha hatırlatırız.
Kamuoyu bu konudaki gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirilecektir.
 
Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu
 
...
 
Geçtiğimiz hafta KAFFED Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama ile Genel Başkan Yaşar Aslankaya’ya 2020 yılına kadar Rusya Federasyonuna giriş yasağı getirildiği duyurulmuştur. Bilindiği üzere KAFFED, Dünya Çerkes Birliği’nin kuruluşundan bu güne değin tüm aşamalarında birliğin içinde olmuş, başta Türkiye’de yaşayanlar olmak üzere dünyanın her tarafında yaşayan Çerkeslerin, varoluş ve kültürel sorunlarının çözümü, Çerkeslerin anavatanları ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, Kafkas-Rus savaşı ile sürüldükleri vatanlarına barışçıl ve gerçekçi politikalarla dönüşlerini temin etmek için çalışan bir kurumdur. Böyle bir kurumun başkanının hiçbir açıklama veya gerekçe ortaya konmaksızın yasaklanması anlaşılmaz ve kabul edilemez bir durum yaratmış ve geniş toplum kesimlerinde infiale sebep olmuştur. 
Atılan bu adımın bireysel olarak Sayın Yaşar Aslankaya’ya getirilmiş sıradan bir tahdit olmadığı açık olup, başta Türkiye’de yaşayan Çerkesler olmak üzere bütün diasporaya verilen bir mesaj olarak kabul edilmiştir. Açık, şeffaf, yapıcı ve barışçıl değerlendirmeler haricinde kapalı hiçbir ilişkisi ve ajandası olmayan bir kurumun temsilcilerinin bu şekilde tahkir edilmesi birliğimizin kuruluş amacı olan “dünya Çerkeslerinin iyiliğine” hizmet etmeyecektir. Öte taraftan ortaya çıkan durumu KAFFED’e bağlı olan 54 derneğin üye ve yetkililerine de izah edebilmek mümkün değildir.
Bu değerlendirmeler ışığında KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya’ya getirilen bu kısıtlamanın kaldırılması için DÇB Başkanı ve yönetimi çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu nezdinde yürütülecek ve yasağın ivedilikle kaldırılması yolunda girişimler devam edecektir. Elbette diasporanın Rusya Federasyonu içinde yapabilecekleri sınırlıdır. Bu şartlar altında mevcut durumun korunması halinde, Rusya Federasyonu nezdinde hukuki mücadele başlatmak ve KAFFED’in DÇB ile olan ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi dahil olmak üzere bir çalışmanın başlatılması doğal karşılanmalıdır.
Bizler DÇB’nin Türkiyeli yönetim kurulu üyeleri olarak bu durumun çözümü için yapılan çalışmaların gerekli ciddiyetle ele alınıp ivedilikle sonuçlandırılmasını ve yasağın kaldırılmasını beklediğimizi, dahası atılan her türlü adımın titizlikle izleneceğini Çerkes kamuoyuna saygı ile duyururuz.
 
DÇB Türkiyeli Yönetim Kurulu Üyeleri
 
...
 

KAFFED Başkanı Yaşar Aslankaya ve Rusya

Adigey Cumhuriyeti resmi kurumlarının bazılarında gözüme çarpan bir yazı vardı: “Daima birlikte.”

O koca halklar coğrafyasında en başta Rusya Federasyonu’nun kaderi halklarla daima beraber yaşamaktır. Bunu diğer halklara hatırlattığı gibi kendisi de asla unutmamalıdır. Rusya Federasyonu etnik kargaşalardan uzak olmasını titizlikle kurduğu ve giderek Gestapolaşan “Aşırılıkla mücadele birimleri” ne değil, sosyalist geleneğin özgürlükçü mirasına borçludur.
Çerkeslerin Çerkesyası, yeri değiştirilemez, yok sayılamaz şekli ile dağlara ve tarihin hafızasına yazılı olarak ilelebet kalacaktır. Bunu, dünya tarihini ters çevirecek bir güç gelene kadar kimse değiştiremez. 
Bazen savaşlar da, barışlarda, düşmanlıklar da, dostluklar da halkların kaderi olabiliyor. Tarih Çerkesya’da iki halkın çocuklarını Rusları ve Çerkesleri aynı coğrafyada birlikte yaşama noktasına getirmiştir. Artık Çerkesyalı Ruslar vardır. Adige bayrağının altında yaşarlar ve bir Adige kadar Çerkesyalıdırlar. 
Diaspora ve ana vatanda Çerkeslerin bu naif ancak temel hak ve özgürlükler bağlamında tavizsiz yürüttükleri demokratik talepleri ve mücadeleleri sabote edilmeyecek kadar değerlidir. Rusya Federasyonu’nun insan hak ve özgürlüklerinden taviz vermesi, kendi ipini kendi çekmesi anlamına gelir. Yaratacağı manzaranın faturası tahmin bile edilemez. Çekeceği tuğlalar karşısında yıkılacak duvarların altında çok canlar kalır. 
Henüz Kafkasya’nın dağlarını düzleyecek bir teknoloji yok. O dağlar ayakta dim dik kaldığı sürece, biz diaspora Çerkeslerinin ve ana vatandaki kardeşlerimizin ana vatanı olmaya devam edecektir. Gelecek, gerçekler üzerine kurgulandığında kalıcı ve barışçıl olur. Aksi adımlar geleceği karartır. Karanlık günlerin habercisi olur.
Kafkas Dernekleri Federasyonu gibi Türkiye Çerkes Diasporası’nın en köklü kurumunun başındaki ismin, hava alanında saatlerce alıkonulması, ana vatanına girişinin yasaklanması en hafif tabiri ile saçmalıktır.
Rusya Federasyonu algılarını açmalı, Çerkesler konusunda yürüteceği politikaları tekrar gözden geçirmelidir.
 
Nartan Mefewud